• Một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 • Người bí thư chi bộ gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vinh danh 60 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong số các cá nhân điển hình, Bí thư Chi bộ La Xá (Đảng bộ xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà) Dương Thị Thìn là người phụ nữ cao tuổi nhất được vinh danh.

 • Những tấm gương làm theo lời Bác trên quê hương Đức Thọ

  Thời gian qua, có nhiều tổ chức, cá nhân ở huyện Đức Thọ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, từ những cụ già đến những em thiếu nhi tích cực làm theo lời Bác dạy. Xin giới thiệu hai trong số những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác trên quê hương Đức Thọ.

 • Học Bác là thực hiện lời căn dặn của Người đối với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

  Sáng 27/5, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

 • Tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Phong cách tư duy Hồ Chí Minh gồm nhiều nội dung, trong đó phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình là nét đặc sắc về phong cách tư duy của Người. Phong cách tư duy đặc sắc này có ý nghĩa chỉ đạo hiện thực to lớn đối với các cấp lãnh đạo và đối với mỗi cá nhân chúng ta trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống hôm nay.

 • Học tập phong cách quần chúng của Bác Hồ

  Cách đây một năm, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, sát dân, lắng nghe dân, yêu thương dân hết mực, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước.

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1079928
Bạn là người truy cập thứ : 1079928