Huyện ủy Hương Sơn tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

 

Đồng chí Hà Văn Thạch phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo, trong những năm qua, công tác cán bộ của huyện Hương Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, có sự trưởng thành, tiến bộ về nhiều mặt, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cán bộ đưa vào quy hoạch đảm bảo tính kế thừa, phát triển; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Từ năm 2005 đến nay, khối Đảng, đoàn thể được bổ sung 26 biên chế, khối chính quyền được bổ sung 56 biên chế, khối cấp xã tuyển dụng 200 cán bộ chuyên trách. Việc tuyển dụng được thực hiện theo trí theo việc làm, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy trình. Việc bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện theo đúng chức danh tuyển dụng, đảm bảo theo quy hoạch, dựa trên tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực, khả năng phát triển.

Trong 10 năm qua, có trên 1.200 cán bộ được cử đi học các lớp lý luận chính trị, 23 cán bộ học sau đại học và 268 cán bộ học đại học. Hiện nay, gần 81% số công chức cấp huyện có trình độ đại học, trên 75% công chức cấp xã có trình độ đại học; 70% ủy viên ban thường vụ các xã, thị trấn có trình độ đại học trở lên và 98% có trình độ lý luận chính trị  trung cấp trở lên...

Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng công tác đánh giá và phân loại cán bộ. Năm 2016, đánh giá phân loại 558 đồng chí cấp ủy viên, trong đó 219 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 322 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 17 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và không có đồng chí nào không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Đảng bộ Huyện đã đạt được. Đồng chí đề nghị, huyện Hương Sơn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, luôn coi công tác cán bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác cán bộ; tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới toàn diện, công khai, minh bạch dưới sự giám sát của nhân dân. Rà soát, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, quy chế giám sát, quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy trình liên quan đến công tác cán bộ; tìm nguồn cán bộ kế cận thực sự có đủ đức, đủ tài, đủ khả năng gánh vác sự nghiệp chính trị của Huyện trong tương lai để tiếp tục đưa Hương Sơn ngày càng phát triển.

Nguyễn Chí Báo - Văn phòng Huyện ủy Hương Sơn

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1080026
Bạn là người truy cập thứ : 1080026