Thạch Hà phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất vụ Đông 2017

Vụ Đông năm nay, huyện Thạch Hà có kế hoạch gieo trồng 1.660ha diện tích cây trồng các loại (800ha rau, 500 ha khoai, 260 ha ngô sinh khối, 100 ha ngô lấy hạt và trồng thử nghiệm 42ha cây chà là, duy trì 26,7 ha rau công nghệ cao trên cát...), đồng thời phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết sản phẩm, phấn đấu tổng đàn trâu bò đạt 26.856 con, đàn lợn 256.502 con, đàn gia cầm 1.350.000 con.
 
Người dân thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị xuống giống ngô  

Khi chuẩn bị thu hoạch vụ Hè - Thu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện ban hành Đề án sản xuất vụ Đông 2017, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp xác định đây là vụ sản xuất chính để tập trung chỉ đạo mở rộng tối đa diện tích có khả năng sản xuất, kể cả diện tích trong vườn hộ gia đình theo hướng đa cây, đa con, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kiên quyết không để diện tích có khả năng cơ cấu cây vụ đông bỏ hoang. Tiếp tục phát triển các mô hình chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá vật tư nông nghiệp; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

Cùng với lãnh đạo nhân dân khắc phục thiệt hại hậu quả bão số 10, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, cử cán bộ tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn các địa phương triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2017, tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, đồng thời động viên người dân ra đồng khôi phục sản xuất, xuống giống các loại cây trồng.

Đến thời điểm này, các địa phương ở huyện Thạch Hà đã cơ bản khắc phục những thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp do bão số 10 gây ra, đẩy nhanh việc gieo trồng, đạt trên 1/3 diện tích theo kế hoạch.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1079966
Bạn là người truy cập thứ : 1079966