Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 1  
 Đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
     
  2
Đồng chí: Trần Nam Hồng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
     
 3

Đồng chí: Đặng Quốc Khánh     

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

     
4

Đồng chí: Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

     
 5  
Đồng chí: Nguyễn Thị Gái
             Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
     
6

Đồng chí: Hoàng Trung Dũng

               Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     
7

Đồng chí: Phan Cao Thanh
                   Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ
     
8

Đồng chí: Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

     
   9

Đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 


 
 10
 
Đồng chí: Đặng Quốc Vinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
     
11

Đồng chí: Dương Tất Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

     
12

Đồng chí: Từ Văn Diện
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
     
13

Đồng chí: Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

   

 

 
14
Đồng chí: Lê Văn Sao
Giám đốc Công an tỉnh
     
15

Đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

     
16

Đồng chí: Hà Văn Hùng

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

     
17

Đồng chí: Hoàng Đình Hà

Phó Trưởng ban Thường trực

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

     
18

Đồng chí: Nguyễn Thị Hà Tân

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

     
19

Đồng chí: Võ Hồng Hải

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
     
20

Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh
     
21

Đồng chí: Đặng Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

     
22

Đồng chí: Lê Minh Đạo

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

     
23  

Đồng chí: Trần Tú Anh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

     
24  

Đồng chí: Lê Ngọc Châu

Giám đốc Sở Y tế

   

 

25

Đồng chí: Trần Trung Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

     
 26  

Đồng chí: Lương Phan Kỳ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

 
     
27

Đồng chí: Nguyễn Trí Lạc

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
     
28

Đồng chí: Nguyễn Trọng Sơn

Giám đốc Sở Tài chính

     
29

Đồng chí: Hoàng Văn Quảng

Giám đốc Sở Công thương
     
30

Đồng chí: Đỗ Khoa Văn

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

     
31  

Đồng chí: Bùi Xuân Thập

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

     
32

Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

     
33  

Đồng chí: Nguyễn Thế Hoàn

Bí thư Tỉnh Đoàn

     
34

Đồng chí: Nghiêm Sỹ Đống

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

     
35

Đồng chí: Trần Đình Gia

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

     
36

Đồng chí: Dương Thị Hằng

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

     
37

Đồng chí: Đặng Văn Thành

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

     
38

Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến

Viện trưởng Viện KSND tỉnh

     
39

Đồng chí: Đinh Quốc Thị

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

     
40

Đồng chí: Trần Thế Dũng

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

     
41

Đồng chí: Võ Trọng Hải

Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh

     
42

Đồng chí: Trần Văn Kỳ

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

     
43

Đồng chí: Đặng Quốc Cương

Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên

     
44

Đồng chí: Nguyễn Văn Danh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

     
45

Đồng chí: Nguyễn Như Dũng

Bí thư Huyện ủy Can Lộc

     
 46  

Đồng chí: Trần Báu Hà

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân

     
 47  

Đồng chí: Võ Công Hàm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

     
48

Đồng chí: Đặng Thanh Hải

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

     
49

Đồng chí: Nguyễn Đình Hải

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh

     
50

Đồng chí: Trương Thanh Huyền

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

     
51

Đồng chí: Nguyễn Quốc Lập

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

     
52  

Đồng chí: Trịnh Văn Ngọc

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang

     
53  

Đồng chí: Đinh Hữu Tân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê

     
 54  

Đồng chí: Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

 

     
55  

Đồng chí: Hà Văn Trọng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh

     

 

 

 

  

 

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2020

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1079897
Bạn là người truy cập thứ : 1079897