Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020

 1
 Đồng chí: Lê Đình Sơn
Uỷ viên BCH TW Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
     
  2
Đồng chí: Trần Nam Hồng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
  
   
3 

      Đồng chí: Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng,

              Phó Bí thư Tỉnh ủy,

           Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

 

     
4

 

Đồng chí: Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

     
5

 

Đồng chí: Hoàng Trung Dũng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

     
6

 

 

Đồng chí: Phan Cao Thanh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

     
7

Đồng chí: Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

     
   8
Đồng chí: Nguyễn Thị Gái
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
     
9

Đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 
 
10
 


        Đồng chí: Đặng Quốc Vinh 

          Phó Chủ tịch UBND tỉnh

     
 11

Đồng chí: Dương Tất Thắng

         Phó Chủ tịch UBND tỉnh
     
 12

Đồng chí: Từ Văn Diện
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 
     
 13

Đồng chí: Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

     
14
Đồng chí: Lê Văn Sao
           Giám đốc Công an tỉnh
   

 

15

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

 

 

     
                        

 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1079895
Bạn là người truy cập thứ : 1079894