Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Đồng chí: Lê Đình Sơn
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
 
 

Đồng chí: Trần Nam Hồng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 

          

             Đồng chí: Đặng Quốc Khánh

        Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng,  

    Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,   

        Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

     
     
     

 

 

 

* Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015

 

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1080036
Bạn là người truy cập thứ : 1080036