Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh uỷ

 

 I. VĂN PHÒNG      
    
     VĂN PHÒNG TỈNH UỶ
     Địa chỉ: Số 06 - Đ. Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh
     Điện thoại: 0393.858160; Fax: 0393.855295;

      Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm:

        1. Đ/c: Hà Văn Hùng, TUV, Chánh Văn phòng;

        2. Đ/c: Trần Đình Thuyên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực;

        3. Đ/c: Dương Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng;

        4. Đ/c: Trần Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng;

 
 II. B TỔ CHỨC

     

      BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ HÀ TĨNH
     Địa chỉ: Số 06 - Đ. Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh
     Điện thoại: 0393.855547;

     Lãnh đạo Ban gồm:

         1. Đ/c: Hà Văn Thạch, UV BTV, Trưởng ban;

         2. Đ/c: Hoàng Đình Hà, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực;

         3. Đ/c: Nguyễn Đăng Chất, Phó Trưởng ban;

         4. Đ/c: Nguyễn Đình Phú, Phó Trưởng ban;
         5. Đ/c: Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng ban;
 
 III. B TUYÊN GIÁO

 

      BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ
     Địa chỉ: Số 06 - Đ. Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh
     Điện thoại: 0393.855545;

     Lãnh đạo Ban gồm:

         1. Đ/c: Hoàng Trung Dũng, UV BTV, Trưởng ban;

         2. Đ/c: Nguyễn Thị Hà Tân, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực;

         3. Đ/c: Hà Tiến Lam, Phó Trưởng ban;

        4. Đ/c: Nguyễn Xuân Thọ, Phó Trưởng ban;

 IV. B DÂN VẬN

 

      BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ
     Địa chỉ: Số 6 - Đ. Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh
     Điện thoại: 0393.858676;

     Lãnh đạo Ban gồm:

         1. Đ/c: Phan Cao Thanh, UV BTV, Trưởng ban;

         2. Đ/c: Lê Mạnh Kiều, Phó Trưởng ban;

         3. Đ/c: Dương Xuân Hoà, Phó Trưởng ban;

 

 V. B NỘI CHÍNH

 

      BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ
     Địa chỉ: Số 06 - Đ. Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh
     Điện thoại: 039.3892695;

    Lãnh đạo Ban gồm:

         1. Đ/c: Nguyễn Văn Huyên, UVBTV Trưởng ban;

         2. Đ/c: Nguyễn Hữu Diệp, Phó Trưởng ban;

         3. Đ/c: Đặng Văn Tính, Phó Trưởng ban;

         4. Đ/c: Mai Văn Minh, Phó Trưởng ban;

  VI. UBKT  
     UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ
     Địa chỉ: Số 06 - Đ. Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh;
     Điện thoại:0393.892673;

     Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm:

         1. Đ/c: Nguyễn Thị Gái, UV BTV, Chủ nhiệm;

         2. Đ/c: Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm;

        

 

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1079927
Bạn là người truy cập thứ : 1079926