Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm cơ bản

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Lĩnh vực

Hệ thống văn bản
402-MH/TU
23/10/2017
Mời họp: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; triển khai nhiệm vụ thời gian tới
403-MH/TU
23/10/2017
Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu
483-TB/TU
20/10/2017
Thông báo: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
478-TB/TU
18/10/2017
Thông báo: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
479-TB/TU
18/10/2017
Thông báo: Về việc thay đổi nội dung họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Giấy mời số 399-MH/TU, ngày 13/10/2017)
401-MH/TU
17/10/2017
Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật
16-MH/TU
16/10/2017
Mời họp: Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy
400-MH/TU
16/10/2017
Mời họp: Ban Chỉ đạo 94 cấp tỉnh tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
0397 -MH/TU
13/10/2017
Mời họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để nghe ý kiến nội dung Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo
398-MH/TU
13/10/2017
Mời họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII