Đảng bộ huyện Vũ Quang được thành lập ngày 04 tháng 8 năm 2000 .
Toàn bộ tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ  huyện Vũ Quang được hình thành trên cơ sở điều chuyển các tổ chức đảng từ Đảng bộ huyện Đức Thọ, Hương Khê và Hương Sơn, cụ thể như sau: Đảng bộ Huyện Vũ Quang được thành lập từ các Đảng bộ xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú (thuộc huyện Đức Thọ), Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại, Hương Điền, Vũ Quang (thuộc huyện Hương Khê) và xã Sơn Thọ (thuộc huyện Hương Sơn) và các đảng bộ chi bộ khối cơ quan .
Huyện Vũ Quang có 64.615ha diện tích tự nhiên và khi mới thành lập có 35.877 nhân khẩu (hiện nay còn khoảng 29.870 nhân khẩu) gồm 12 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú, Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại (nay là TT Vũ Quang), Hương Điền, Vũ Quang (nay là Hương Quang) và Sơn Thọ.
Về mặt địa giới hành chính huyện Vũ Quang: Phía Đông giáp huyện Đức Thọ; Phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Phía Nam giáp huyện Hương Khê; Phía Bắc giáp huyện Hương Sơn. Trong suốt thời gian qua, mặc dầu những ngày đầu mới thành lập đang còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt nhưng nhờ được sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền từ Trung Ương đến tỉnh đồng thời với sự nổ lực phấn đấu hết mình của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà nên giờ đây huyện Vũ Quang đã từng bước phát triển vững chắc

Tên cơ quan: Huyện uỷ Vũ Quang

Địa chỉ:          Tổ dân phố 4-Thị trấn Vũ Quang-Huyện Vũ Quang-Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:     0239.3814.063

Website:        https://hatinh.dcs.vn/huvuquang

Email:            huvuquang@hatinh.dcs.vn

Ban biên tập: 0918842226