Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
EmailPrintAa
15:56 13/12/2017

1
Đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
2
Đồng chí: Trần Nam Hồng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
3

Đồ ng chí: Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ch ủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

4

Đồng chí: Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

5
Đồng chí: Nguyễn Thị Gái
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
6

Đồng chí: Hoàng Trung Dũng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
7

Đồng chí: Phan Cao Thanh
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ
8

Đồng chí: Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

9

Đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

10
Đồng chí: Đặng Quốc Vinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11

Đồng chí: Dương Tất Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

12

Đồng chí: Từ Văn Diện
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
13

Đồng chí: Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

14
Đồng chí: Lê Văn Sao
Giám đốc Công an tỉnh
15

Đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

16

Đồng chí: Hà Văn Hùng

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

17

Đồng chí: Hoàng Đình Hà

Phó Trưởng ban Thường trực

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

18

Đồng chí: Nguyễn Thị Hà Tân

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

19

Đồng chí: Võ Hồng Hải

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
20

Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh
21

Đồng chí: Đặng Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

22

Đồng chí: Lê Minh Đạo

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

23

Đồng chí: Trần Tú Anh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

24

Đồng chí: Lê Ngọc Châu

Giám đốc Sở Y tế

25

Đồng chí: Trần Trung Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

26

Đồng chí: Lương Phan Kỳ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

27

Đồng chí: Nguyễn Trí Lạc

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
28

Đồng chí: Nguyễn Trọng Sơn

Giám đốc Sở Tài chính

29

Đồng chí: Hoàng Văn Quảng

Giám đốc Sở Công thương
30

Đồng chí: Đỗ Khoa Văn

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

31

Đồng chí: Bùi Xuân Thập

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

32

Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

33

Đồng chí: Nguyễn Thế Hoàn

Bí thư Tỉnh Đoàn

34

Đồng chí: Nghiêm Sỹ Đống

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

35

Đồng chí: Trần Đình Gia

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

36

Đồng chí: Dương Thị Hằng

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

37

Đồng chí: Đặng Văn Thành

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

38

Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến

Viện trưởng Viện KSND tỉnh

39

Đồng chí: Đinh Quốc Thị

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

40

Đồng chí: Trần Thế Dũng

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

41

Đồng chí: Võ Trọng Hải

Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh

42

Đồng chí: Trần Văn Kỳ

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

43

Đồng chí: Đặng Quốc Cương

Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên

44

Đồng chí: Nguyễn Văn Danh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

45

Đồng chí: Nguyễn Như Dũng

Bí thư Huyện ủy Can Lộc

46

Đồng chí: Trần Báu Hà

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân

47

Đồng chí: Võ Công Hàm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

48

Đồng chí: Đặng Thanh Hải

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

49

Đồng chí: Nguyễn Đình Hải

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh

50

Đồng chí: Trương Thanh Huyền

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

51

Đồng chí: Nguyễn Quốc Lập

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

52

Đồng chí: Trịnh Văn Ngọc

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang

53

Đồng chí: Đinh Hữu Tân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê

54

Đồng chí: Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

55

Đồng chí: Hà Văn Trọng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc