• Kính gửi các Cộng tác viên.

    Để triển khai thực thực hiện tốt Công văn số 03-CV/BĐH, ngày 18/3/2016 của Ban Điều hành Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, đề nghị các đồng chí lưu ý giúp khi gửi tin, bài

  • Kính gửi các đồng chí Cộng tác viên!

    Ban Điều hành Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đã duyệt nhuận bút tháng 1 + 2/2016, kính mời các đồng chí liên hệ với đồng chí Bảo (Thư ký, số điện thoại 039.3868226) để nhận.

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1079922
Bạn là người truy cập thứ : 1079922