Tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng công tác đảng viên, nhất là phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn có đông đồng bào là giáo dân, tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
 
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (Ảnh minh họa)  

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận công lao, những đóng góp to lớn của các đồng chí có cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Thực hiện Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về "Thi hành Điều lệ Đảng", năm 2016 toàn tỉnh đã xét tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 4.353 đảng viên vào 4 đợt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn (86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, 99 năm Cách mạng tháng Mười Nga 07/11) bao gồm: 68 Huy hiệu 70 năm, 21 Huy hiệu 65 năm, 88 Huy hiệu 60 năm, 332 Huy hiệu 55 năm, 2.031 Huy hiệu 50 năm, 670 Huy hiệu 40 năm, 1.143 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt  Nam 03/02/1930 - 03/02/2017, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BCHTW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, Công văn số 1972-CV/BTCTW, ngày 19/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng Huy hiệu đảng cho 9.220 đảng viên, bao gồm 26 Huy hiệu 70 năm, 04 Huy hiệu 65 năm, 24 Huy hiệu 60 năm, 121 Huy hiệu 55 năm, 471 Huy hiệu 50 năm, 137 Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 257 Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đặc biệt, dịp này đã tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 8.179 đồng chí, đây là một điểm mới trong thực hiện Điều lệ Đảng.

Tin rằng, các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng sẽ luôn gương mẫu, tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.

Phùng Thị Hồng Phú - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1147075
Bạn là người truy cập thứ : 1147075