Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm cơ bản

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Lĩnh vực

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giấy mời: "Giấy mời: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chấp hành Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân dịp Kỷ niệm 10 năm tái lập Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Thành phố Hà Nội (2007 - 2017)"Tải tài liệu về tại đây


Giấy mời khác