Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Thành Long

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Kim Cự

Bí thư Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thiện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Email: havanthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Phan Cao Thanh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Đình Sơn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Công Trường

Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Đã nghỉ hưu vào ngày 01/6/2018)

Email: nguyenvanhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lương Phan Kỳ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tiến Dũng

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Văn Thiềm

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Tiến

Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Trung Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Hà Tân

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Xuân Thọ

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: votronghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đinh Quốc Thị

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Thị Cẩm Tú

Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Đình Hà

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Văn Quảng

Giám đốc Sở Công thương

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trương Thanh Huyền

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Công Hàm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Hùng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.883.999

Thái Sinh

Chánh Thanh tra tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Xuân Thập

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hồ Anh Tuấn

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Đình Gia

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trọng Sơn

Giám đốc Sở Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Trọng Bính

Bí thư Huyện uỷ Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Đức Hạnh

Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động: