Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Thành Long

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Kim Cự

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thiện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Email: havanthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.488.137

Đặng Quốc Vinh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Phan Cao Thanh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Đình Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Công Trường

Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: nguyenvanhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lương Phan Kỳ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nhật Tân

Giám đốc Sở Công thương

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tiến Dũng

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Văn Thiềm

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Tiến

Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Trung Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Chủ tịch UBND thành phố

Email: tranthedung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Hà Tân

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Sơn

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Ngọc Sơn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Xuân Thọ

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải

Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh

Email: votronghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đinh Quốc Thị

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Thị Cẩm Tú

Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Đình Hà

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: hoangdinhha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.273.980

Hoàng Văn Quảng

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trương Thanh Huyền

Phó Trưởng Ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Công Hàm

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Hùng

Bí thư Huyện ủy Hương Khê

Email:

Điện thoại:

Di động:

Thái Sinh

Chánh Thanh tra tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Xuân Thập

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hồ Anh Tuấn

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Đình Gia

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà

Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập TX Hoành Sơn

Email: tranbauha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Bí thư Huyện ủy Can Lộc

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trọng Sơn

Giám đốc Sở Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Trọng Bính

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Đức Hạnh

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Tổng GĐ Tổng Công ty Khoáng sản-Thương mại

Email:

Điện thoại:

Di động: