Võ Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Như Dũng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyennhudung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.586494

Phan Thị Tố Hoa

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: phanthitohoa@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenthithanhhong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.138.826

Trần Đình Trung

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: trandinhtrung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Lê Thanh Hải

Trưởng Phòng Tổ chức đảng, đảng viên

Email: lethanhhai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.318.128; 0983.182.125

Phạm Quang Phú

Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

Email: phamquangphu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.294.636

Dương Kim Thạch

Chánh Văn phòng

Email: duongkimthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0944.497.779

Lê Thị Thu Lan

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Email: lethithulan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.721123

Phùng Thị Hồng Phú

Phó Chánh Văn phòng Ban

Email: phungthihongphu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.048.678

Lê Xuân Toàn

Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

Email: lexuantoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.297.568

Trần Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên chính Phòng Tổ chức đảng, đảng viên

Email: tranthianhtuyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.333.589

Hồ Xuân Kỳ

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Email: hoxuanky@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.976.525

Đặng Thị Thanh Xuân

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

Email: dangthithanhxuan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0969.512.694

Dương Thị Hương Giang

Chuyên viên chính Văn phòng Ban

Email: duongthihuonggiang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0963.959.345

Nguyễn Thị Hài

Chuyên viên Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

Email: nguyenthihai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.306.297

Trần Thị Khánh Huyền

Công chức Văn phòng Ban

Email:

Điện thoại:

Di động: 0978.669.612

Trần Bảo Ngọc

Phó Chánh Văn phòng Ban

Email:

Điện thoại:

Di động: 0974.166.182

Lê Văn Tuấn

Chuyên viên chính Phòng Tổ chức cán bộ

Email: levantuan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Quốc Anh

Phó Trưởng Phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.309.478

Phạm Thị Xuân Thu

Chuyên viên Văn phòng

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Văn Nam

Chuyên viên chính Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

Email: hoangvannam@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên chính Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

Email: nguyenthiha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Lê Quang Nam

Công chức Văn phòng Ban

Email:

Điện thoại:

Di động: 0917685868

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên Phòng Tổ chức đảng, đảng viên

Email: nguyenthihang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đinh Thanh Hải

Chuyên viên Phòng Tổ chức đảng, đảng viên

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Thắng

Công chức Văn phòng Ban

Email:

Điện thoại:

Di động: 0982.957.659