TÌM KIẾM VĂN BẢN

Chỉ thị
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
36-CT/TU Chỉ thị số 36-CT/TU: về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đặc thù của Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo
35-CT/TU Chỉ thị số 35-CT/TU: về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
34-CT/TU Chỉ thị số 34-CT/TU: về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
33-CT/TU Chỉ thị số 33-CT/TU: Về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
32-CT/TU Chỉ thị số 32-CT/TU: về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/CT-TTg Chỉ thị số 03/CT-TTg: Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023
30-CT/TU Chỉ thị số 30-CT/TU: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
26-CT/TU Chỉ thị số 26-CT/TU: Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023
18-CT/TW Chỉ thị số 18-CT/TW: Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
25-CT/TU Chỉ thị số 25-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21-CT/TU Chỉ thị số 21-CT/TU: Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, trọng tâm là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
11-CT/TW Chỉ thị số 11-CT/TW: Về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
14-CT/TU Chỉ thị số 14-CT/TU: về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
13-CT/TU Chỉ thị số 13-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
12-CT/TU Chỉ thị số 12-CT/TU: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
07-CT/TW Chỉ thị số 07-CT/TW: Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bênh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
06-CT/TW Chỉ thị số 06-CT/TW: của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
05-CT/TW Chỉ thị số 05-CT/TW: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
09-CT/TU Chỉ thị số 09-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
212-CĐ/TU Công điện số 212-CĐ/TU: Về phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò
05-CT/TU: Chỉ thị số 05-CT/TU: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025
61-SY/VPTU Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ Thập đỏ các cấp
46-CT/TU Chỉ thị số 46-CT/TU: về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
45-CT/TU Chỉ thị số 45-CT/TU: Về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020
44-CT/TU Chỉ thị số 44-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19