TÌM KIẾM VĂN BẢN

Chỉ thị
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
34-CT/TU Chỉ thị số 34-CT/TU: Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
33-CT/TU Chỉ thị số 33-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
26-CT/TU Chỉ thị 26 - CT/TU: Về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong (24/7/1968 - 24/7/2018)
25-CT/TU Chỉ thị số 25-CT/TU: Về việc tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019)
24-CT/TU Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm 2018
23-CT/TU Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2018
20 - CT/TU Chỉ thị: về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Hà Tĩnh trong giai đoạn mới
19-CT/TU Chỉ thị: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2017
18 - CT/TU Chỉ thị: Về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
17 - CT/TU Chỉ thị: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
14 -CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
16-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
12 - CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
11 - CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số 08-CT/TU Chỉ thị của ban Thường vụ Tỉnh uy về việc triển khai thi hành các bộ luật,luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII liên quan đến lĩnh vực tư pháp
06 - CT/TU Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
04 - CT/TU Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 18/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2016
03 - CT/TU Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 23/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và hoạt động chữ thập đỏ trong thời gian tới
02 - CT/TU Chỉ thị số 02-CT/TU,ngày 06/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
01 - CT/TU Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 29/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
49-CT/TU Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 17/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vê việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách trong thời gian tới
42-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
Số 41-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
46 - CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
45 - CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở