Hoàng Trung Dũng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Email: tranthedung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.556.917

Trần Tiến Hưng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.039

Hà Văn Trọng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Hùng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.883.999

Trần Báu Hà

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: tranbauha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trương Thanh Huyền

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tú Anh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Đình Hải

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nhật Tân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Khắc Thuyết

Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Hồng Nhân

Chỉ Huy Trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động: