Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, Hà Tĩnh cần có các cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện, cống hiến, quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ...

Ngày 11-5-2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5-2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đó là những điểm nhấn quan trọng tại phiên thảo luận sáng nay (28-1) của Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành thảo luận.

Tình trạng vi phạm đạo đức công vụ ở một bộ phận cán bộ (CB), công chức, viên chức (CCVC) hiện nay là suy thoái về đạo đức, lối sống, một vấn đề "báo động đỏ", tác động nguy hại đối với sự nghiệp cách mạng.

Ngày 22-12-2020, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác đánh giá cán bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tích cực chuẩn bị nội dung, tổ chức thành công Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020 được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao; quán triệt, triển khai, thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Chuẩn bị có chất lượng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo và chuẩn bị tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V-2020. Đó là những nội dung quan trọng tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngày 30-11-2020 tại Hà Nội.

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương triển khai nghiên cứu đề tài “Kinh nghiệm khảo sát, đánh giá cán bộ của các nước và giá trị tham chiếu đối với Việt Nam”, sáng 28-11-2020, tại TP. Vinh, Nghệ An, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác đánh giá cán bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực tổ chức cán bộ của 9 tỉnh, thành phố.

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị khẳng định, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

“Cáo mượn oai hùm” là thành ngữ để chỉ những người có thủ đoạn mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lòe bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình. Đáng lo ngại là trong thời gian qua có hiện tượng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã liều lĩnh "mượn danh, mượn thế" cán bộ cấp cao để dọa dẫm nhằm vụ lợi...

Sáng 26-9, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo “Những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”. Hội thảo nhằm thu hút trí tuệ, ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý đóng góp ý kiến chuyên sâu đối với các vấn đề mới, lớn, khó, phức tạp, là điểm nhấn, được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, từ đó bổ sung, làm sáng rõ thêm những căn cứ khoa học-thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện dự thảo.

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII vừa là cơ sở, vừa làm sâu sắc hơn, đậm nét thêm cho Báo cáo chính trị - là trung tâm; phản ánh được đầy đủ, khách quan, trung thực, toàn diện “ý Đảng, lòng Dân” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;...

Công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, sự sống còn của Đảng và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Chỉ thị 35) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; đến nay, các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (viết tắt là cấp trên cơ sở) trong toàn Đảng đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Cơ bản hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở đúng tiến độ, chất lượng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh trong công tác nhân sự đại hội. Tham mưu chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”. Hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm đúng quy định, dân chủ, khách quan, chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên. Đó là những nội dung quan trọng được báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày 3-9-2020 được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh gồm 07 chi bộ, 53 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.

Hơn 90 năm kể từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội diễn ra trong bối cảnh lịch sử khác nhau của đất nước. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng, lịch sử dân tộc ta sang một trang mới.

Từ trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 12 (khóa XII), đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội Đảng bộ xã An Bình (Kiến Xương, Thái Bình) nhiệm kỳ 2020-2025 đánh tráo phiếu bầu nhằm làm sai lệch kết quả bầu cử đã gây sự chú ý của dư luận, bị cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lên án mạnh mẽ.

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc bầu ban chấp hành (cấp ủy) tại đại hội đảng các cấp, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, trong đó nêu rõ: Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh (TSVM), có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới...