Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên hiện có 45 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (23 đảng bộ xã, thị trấn; 12 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp; 10 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp) với 364 chi bộ, gần 11 nghìn đảng viên.

Với sự nỗ lực và cách làm hiệu quả, quyết liệt từ các cấp ủy Đảng cùng cả hệ thống chính trị, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn Đảng bộ Hà Tĩnh đã kết nạp 6.736 quần chúng ưu tú vào Đảng; nhờ đó, số lượng và chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên.

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ nhất).

Sáng 15-8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (gọi tắt là Quy định 04). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Sáng 26-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh đã tập trung triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, đạt được những kết quả tích cực.

Ngày 15/7, tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Cụm Thi đua số 2 (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Thạch Hà đã quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên và đạt được kết quả tích cực.

Thời gian qua, các tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp tại thị xã Kỳ Anh đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Phát triển đảng trong trường học là cách làm hiệu quả đang được tổ chức đoàn và các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh đẩy mạnh nhằm tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, đồng thời định hướng tư tưởng, hành động từ sớm cho giới trẻ.

“Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước khu vực miền Bắc” là tên Hội thảo chuyên đề do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức chiều 28-6, tại Vĩnh Phúc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Thời gian qua, cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Sáng 28-6, tại Vĩnh Phúc, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo “Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Bắc”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đồng chủ trì Hội thảo.

Chiều 14-6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Tọa đàm về cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Tọa đàm. Dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương cùng cán bộ Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng 2 tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhămxay (Lào) tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực chính trị - tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chiều ngày 3-4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2023; đồng thời quán triệt Kết luận số 50-KL/TW ngày 28-2-2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang và đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Ban, chiều 23-3, tại Hà Nội, Viện Khoa học, tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học, tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Ngày 20-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6-12-2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu chuyên đề: Những vấn đề về NCT Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Một số nội dung cơ bản về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình công tác trọng tâm của Hội NCT Việt Nam năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế đến 62 điểm cầu trong cả nước, với hơn 3.500 đại biểu là cán bộ cốt cán người cao tuổi tham gia.

Tại Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, diễn ra sáng 16/3 tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh nhiều vấn đề thực tiễn như: nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số, chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, nâng cao chất lượng cán bộ trẻ.