Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối quan trọng và trực tiếp giữa Đảng và nhân dân. Hoạt động chính trị của chi bộ có ý nghĩa then chốt quyết định đến việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Điều lệ Đảng nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đồng thời, thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, đáp ứng vai trò lãnh đạo toàn diện thì mỗi cán bộ, đảng viên phải được quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc cơ bản nêu trên.

Chiều 1-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 70 điểm cầu trong cả nước.

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên có 45 tổ chức cơ sở Đảng (23 đảng bộ xã, thị trấn; 22 đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc) với 10.894 đảng viên sinh hoạt tại 392 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua 15 năm thực hiện thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đã khẳng định để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vấn đề “gốc” phải làm từ cán bộ và công tác cán bộ.

Đảng bộ huyện Kỳ Anh có 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (gồm 20 đảng bộ xã; 07 đảng bộ và 09 chi bộ khối các cơ quan, đơn vị) với 282 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số 5.784 đảng viên. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở huyện Kỳ Anh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chiều 27-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; vụ trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Ban chủ trì Hội nghị.

Chiều 7-12, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 67 điểm cầu trong cả nước.

Ngày 6-12, tại Sơn La, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung uơng, Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh hiện có 28 tổ chức cơ sở đảng, 119 chi bộ trực thuộc với 3.504 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác bồi dưỡng quản lý, phát triển đảng viên, đạt được những kết quả tích cực.

Sáng 16-11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Sáng 11-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV chủ trì phiên họp.

Chiều ngày 03/11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Chuyên đề “Đổi mới hoạt động của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”.

Nhân dịp kỷ niệm 106 năm Ngày Cách mạng tháng 10 Nga 7/11/1917 - 7/11/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh điểm tin tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng tại một số tổ chức Đảng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở Hội chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú để các các tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Đảng bộ huyện Can Lộc hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng, 315 chi bộ cơ sở, với 8.480 đảng viên. Xác định sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, thời gian qua, Huyện ủy Can Lộc đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường tổ chức và nâng cao sinh hoạt chuyên đề.

Chiều 28-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng, đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên hiện có 45 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (23 đảng bộ xã, thị trấn; 12 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp; 10 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp) với 364 chi bộ, gần 11 nghìn đảng viên.

Với sự nỗ lực và cách làm hiệu quả, quyết liệt từ các cấp ủy Đảng cùng cả hệ thống chính trị, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn Đảng bộ Hà Tĩnh đã kết nạp 6.736 quần chúng ưu tú vào Đảng; nhờ đó, số lượng và chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên.

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ nhất).