Chiều 14-6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Tọa đàm về cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Tọa đàm. Dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương cùng cán bộ Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng 2 tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhămxay (Lào) tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực chính trị - tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chiều ngày 3-4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2023; đồng thời quán triệt Kết luận số 50-KL/TW ngày 28-2-2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang và đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Ban, chiều 23-3, tại Hà Nội, Viện Khoa học, tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học, tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Ngày 20-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6-12-2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu chuyên đề: Những vấn đề về NCT Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Một số nội dung cơ bản về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình công tác trọng tâm của Hội NCT Việt Nam năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế đến 62 điểm cầu trong cả nước, với hơn 3.500 đại biểu là cán bộ cốt cán người cao tuổi tham gia.

Tại Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, diễn ra sáng 16/3 tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh nhiều vấn đề thực tiễn như: nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số, chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, nâng cao chất lượng cán bộ trẻ.

Nhìn lại năm 2022, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện Hương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Uy tín, đạo đức, trí tuệ, tầm nhìn của Đảng được hiện thân trong đường lối, cương lĩnh, được cụ thể hóa thông qua nhận thức và hành động của các đảng viên. Bởi lẽ, sức mạnh của Đảng do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do đó, tăng cường công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng là một đòi hỏi tất yếu, khách quan có tính quy luật, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sáng 29-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK) cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, CSSK cán bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Khi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, thực sự thông suốt về tư tưởng, những vướng mắc được giải quyết kịp thời thì sẽ có sức đề kháng tốt, không mắc "căn bệnh" nguy hiểm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trung ương xác định rõ quan điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, cần thận trọng, có bước đi vững chắc và phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua 13 kỳ Đại hội, Đảng đã ban hành khối lượng văn bản đồ sộ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bởi vậy, yêu cầu về việc xây dựng hệ thống tài liệu, số liệu và hình thành cơ sở dữ liệu (CSDL) về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng phục vụ công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và tham mưu, hoạch định các chính sách là rất quan trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, 4.179/4.179 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở Hà Tĩnh hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng đã đề ra.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tập trung tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng.

Góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng cho rằng, dự thảo báo cáo cần đánh giá rõ hơn hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Sáng 27-10, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) phối hợp với Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Huyện Hương Khê có 293 hộ người dân tộc thiểu số với 1.020 nhân khẩu (dân tộc Mường, Chứt, Lào, Hoa). Đảng bộ huyện có 360 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (307 chi bộ thôn, tổ dân phố; 01 chi bộ bản dân tộc Chứt với 09 đảng viên; 52 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan).

Đảng bộ huyện Thạch Hà có 36 tổ chức cơ sở đảng, 369 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (59 chi bộ trực thuộc đảng ủy các cơ quan, 310 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn), 199 chi bộ thôn, tổ dân phố; tổng cộng đến nay có 8.952 đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.