Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023
EmailPrintAa
16:53 29/09/2023

Chiều 28-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng, đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban, đại diện lãnh đạo một số ban đảng Trung ương; đại diện thường trực và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 70 điểm cầu trong cả nước.

Trong quý III, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Kết luận số 08-KL/BTCTW, ngày 4-1-2023 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, tích cực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các công việc được giao theo chương trình, kế hoạch công tác, nổi bật là:

Hoàn thành một số đề án, nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW, ngày 7-7-2023 về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031 và tích cực tham mưu triển khai các nội dung phục vụ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11-7-2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10-7-2023 về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nhằm góp phần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về mô hình tổ chức đảng.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Quan tâm triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, có nhiều cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện các điểm cầu chia sẻ nhiều kết quả, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Hà Nội ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ các sở, ban, ngành, thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp ủy trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2024-2025; Hậu Giang thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ”; Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chỉ thị “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, phát triển nguồn nhân lực tỉnh”; Hưng Yên ban hành Nghị quyết về hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển công tác giai đoạn 2023-2026 và Nghị quyết quy định về hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Quảng Nam thành lập chi bộ các tổ chức Hội quần chúng tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; Đồng Nai ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Đảng bộ Quân đội tổ chức tốt Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" lần thứ ba năm 2023...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của đại biểu các điểm cầu. Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị toàn Ngành tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2023, trong đó, tập trung tham mưu Bộ Chính trị hoàn thiện và ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục tham mưu triển khai việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương theo kế hoạch, bảo đảm hồ sơ cán bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết luận tiêu chuẩn chính trị chính xác, kịp thời.

Tập trung nghiên cứu, tổ chức hội nghị, triển khai khảo sát, hoàn thành 10 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ được giao và thực hiện có hiệu quả Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) cùng các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, tinh giản biên chế theo lộ trình đề ra.

Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tập trung tham mưu các giải pháp phát triển đảng viên, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tham mưu thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Thành lập Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023, tạo sự lan tỏa tích cực.

Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2023). Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; tăng cường học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng giữa các đơn vị; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Bá Thắng/xaydungdang.org.vn

( https://xaydungdang.org.vn/thoi-su-chinh-tri/nganh-to-chuc-xay-dung-dang-trien-khai-nhiem-vu-quy-iv-nam-2023-19768 )


    Ý kiến bạn đọc