TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công điện
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
2388-CĐ/TU Công điện số 2388-CĐ/TU: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
2192-CĐ/TU Công điện số 2192-CĐ/TU: Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
10-CĐ/TU Công điện số 10-CĐ/TU: hỏa tốc về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2140-CĐ/TU Công điện số 2140-CĐ/TU: Về tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
2087-CĐ/TU Công điện số 2087-CĐ/TU: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
2005-CĐ/TU Công điện số 2005-CĐ/TU: khẩn cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona
1848-CĐ/TU Công điện số 1848-CĐ/TU: về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1742-CĐ/TU Công điện số 1742-CĐ/TU: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơn bão số 4 năm 2019
1600-CĐ/TU Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
1528-CĐ/TU Công điện số 1528-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2019
1407-CĐ/TU Công điện số 1407-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi
1174-CĐ/TU Công điện số 1174-CĐ/TU: Công điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về bão số 5 năm 2018
1105-CĐ/TU Công điện số 1105-CĐ/TU: Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
743-CĐ/TU Công điện: Về phòng, chống cơn Bão số 10
700 - CĐ/TU Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bão số 4/2017
691-CĐ/TU Công điện: Về việc ứng phó với cơn bão số 2
682-CĐ/TU Công điện: Chỉ đạo việc thu thuế
655-CĐ/TU Công điện: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường
355-CĐ/TU Công điện: Về việc chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty TNHH Gang thép Fomosa
01/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
1388 -CĐ/TU Công điện chỉ đạo việc thu thuế năm 2014
23/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT những tháng cuối năm 2014
158/CCDS-TTGD Công văn về việc hướng ứng cuộc thi ảnh "Hạnh phúc gia đình"
965 - CÐ/TU Công điện số 965-CĐ/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị tăng cường chỉ đạo để hoàn thành việc thu ngân sách năm 2013
940-CÐ/TU Công điện số 940-CĐ/TU, ngày 30/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A