TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công điện
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1848-CĐ/TU Công điện số 1848-CĐ/TU: về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1742-CĐ/TU Công điện số 1742-CĐ/TU: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơn bão số 4 năm 2019
1600-CĐ/TU Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
1528-CĐ/TU Công điện số 1528-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2019
1407-CĐ/TU Công điện số 1407-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi
1174-CĐ/TU Công điện số 1174-CĐ/TU: Công điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về bão số 5 năm 2018
1105-CĐ/TU Công điện số 1105-CĐ/TU: Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
743-CĐ/TU Công điện: Về phòng, chống cơn Bão số 10
700 - CĐ/TU Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bão số 4/2017
691-CĐ/TU Công điện: Về việc ứng phó với cơn bão số 2
682-CĐ/TU Công điện: Chỉ đạo việc thu thuế
655-CĐ/TU Công điện: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường
355-CĐ/TU Công điện: Về việc chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty TNHH Gang thép Fomosa
01/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
1388 -CĐ/TU Công điện chỉ đạo việc thu thuế năm 2014
23/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT những tháng cuối năm 2014
158/CCDS-TTGD Công văn về việc hướng ứng cuộc thi ảnh "Hạnh phúc gia đình"
965 - CÐ/TU Công điện số 965-CĐ/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị tăng cường chỉ đạo để hoàn thành việc thu ngân sách năm 2013
940-CÐ/TU Công điện số 940-CĐ/TU, ngày 30/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A
735 - CÐ/TU Công điện số 735-CĐ/TU, ngày 10/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Công điện khẩn về việc chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
19/CÐ-UBND Công điện số 19/CĐ-UBND, ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tai xanh ở lợn và bệnh cúm gia cầm độc lực cao H5N1
17/CÐ-UBND Công điện số 17-CĐ-UBND, ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự án toàn giao thông
14/CÐ-UBND Công điện số 14/CĐ-UBND, ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh thu hoạch lúa Đông Xuân 2011 - 2012 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2012
12/CÐ-UBND Công điện số 12/CĐ-UBND, ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh về việc phòng trừ dịch hại trên cây trồng vụ Đông Xuân 2011 - 2012