TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công điện
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
644-CĐ/TU Công điện số 644-CĐ/TU: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
590-CĐ/TU Công điện số 590-CĐ/TU: Về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
478-CĐ/TU Công điện số 478-CĐ/TU: Về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
391-CĐ/TU Công điện số 391-CĐ/TU: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
314-CĐ/TU Công điện số 314-CĐ/TU: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
280-CĐ/TU Công điện số 280-CĐ/TU: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch trên gia súc, gia cầm
01-CV/BCĐ Công văn số 01-CV/BCĐ: Về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
13-CĐ/TU Công điện số 13-CĐ/TU: Một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả mưa lũ
01 - CĐ/TU CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ PHÒNG CHỐNG MƯA, LŨ
2519-CĐ/TU Công điện số 2519-CĐ/TU: Công điện khẩn về phòng, chống bão số 7
2608-CĐ/TU Công điện số 2608-CĐ/TU: Về việc chỉ đạo phòng, chống mưa lũ
2388-CĐ/TU Công điện số 2388-CĐ/TU: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
2192-CĐ/TU Công điện số 2192-CĐ/TU: Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
10-CĐ/TU Công điện số 10-CĐ/TU: hỏa tốc về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2140-CĐ/TU Công điện số 2140-CĐ/TU: Về tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
2087-CĐ/TU Công điện số 2087-CĐ/TU: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
2005-CĐ/TU Công điện số 2005-CĐ/TU: khẩn cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona
1848-CĐ/TU Công điện số 1848-CĐ/TU: về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1742-CĐ/TU Công điện số 1742-CĐ/TU: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơn bão số 4 năm 2019
1600-CĐ/TU Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
1528-CĐ/TU Công điện số 1528-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2019
1407-CĐ/TU Công điện số 1407-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi
1174-CĐ/TU Công điện số 1174-CĐ/TU: Công điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về bão số 5 năm 2018
1105-CĐ/TU Công điện số 1105-CĐ/TU: Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
743-CĐ/TU Công điện: Về phòng, chống cơn Bão số 10