TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1998-CV/TU Công văn số 1998-CV/TU: Về chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp
1812-CV/TU Công văn số 1812-CV/TU: Về thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở do Bộ Công an vận động tài trợ và các nguồn hỗ trợ khác
1767-CV/TU Công văn số 1767-CV/TU: Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về công tác phụ nữ
  1690 - CV/TU Công văn số 1690 - CV/TU: Đôn đốc triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
  1686-CV/TU Công văn số 1686-CV/TU: Về thực hiện chế độ báo cáo
  1609-CV/TU Công văn số 1609-CV/TU: Về hưởng ứng Lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam
  1591 - CV/TU Công văn số 1591 - CV/TU: Về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ
  1590-CV/TU Công văn số 1590-CV/TU: Về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
  1599-CV/TU Công văn số 1599-CV/TU: Về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  557 - CV/UBKTTU Công văn số 557 - CV/UBKTTU: Đề nghị đăng tải Thông cáo báo chí về kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
  08 - CV/HĐTD Công văn số 08-CV/HĐTD: Đăng tải Đề cương ôn tập thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2021
  88-BS/VPTU Bản sao số 88-BS/VPTU: Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
  53-SL/VPTU Sao lục số 53-SL/VPTU: về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 11/8/2021
  Đề cương ôn tập tuyển dụng công chức theo Nghị định 140 năm 2021
  26-CV/BCĐ Công văn số 26-CV/BCĐ: Chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
  2322-CV/TU Công văn số 2322-CV/TU: Tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
  04 - CV/HĐXT Công văn số 04 - CV/HĐXT: Về việc đăng tải đề cương ôn tập xét tuyển viên chức
  2163-CV/TU Công văn số 2163-CV/TU: Tham mưu chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX
  2145-CV/TU Công văn số 2145-CV/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản trái quy định
  05-CV/BCĐ Công văn số 05-CV/BCĐ: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách công tác phòng chống dịch COVID-19
  02-CV/BCĐ Công văn số 02-CV/BCĐ: Chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19
  2103-CV/TU Công văn số 2103-CV/TU: Về chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở
  12-BS/VP Sao thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW
  11-BS/VP Sao công văn V/v thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng
  1655-CV/BTGTU Công văn số 1655-CV/BTGTU: Gửi đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam