TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
462-CV/VPTU Công văn: Về việc tập huấn sử dụng các phần mềm của Đảng bộ tỉnh hoạt động trên Internet
523 - CV/TU Công văn: Về việc lựa chọn sản phẩm nông sản tham gia Hội chợ
517 - CV/TU Công văn: Về việc tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
510-CV/TU Công văn: Về việc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động
508-CV/TU Công văn: V/v bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
492-CV/TU Công văn: Về việc dự, chỉ đạo lễ giao nhận quân năm 2017
491 - CV/TU Công văn: Về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí mua ngô giống
487- CV/TU Công văn: Về việc xây dựng các chuyên đề, đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
482-CV/TU Công văn: Về việc báo cáo thực hiện một số nội dung Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
479-CV/TU Công văn: Về việc một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Đinh Dậu năm 2017
467-CV/TU Công văn: Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư
455 -CV/TU Công văn: Về việc liên hệ, xác nhận thông tin đại biểu tham dự Hội nghị
454 -CV/TU Công văn về việc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống bão lụt năm 2017
394 - CV/TU Công văn: V/v tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)
377-CV/TU Công văn: Về việc khắc phục hậu quả lũ lụt
345 - CV/TU Công văn: Về việc khảo sát thực trạng của DN, tổ chức đảng, đoàn thể
331 - CV/TU Công văn: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW
414-CV/BTGTU Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền về chủ trương xây dựng Đề án
0309 -CV/TU Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021
0295 - CV/VPTU Công văn về việc đôn đốc nhận văn bản điện tử
210 - CV/TU Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư
0194 -CV/TU Công văn về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016
177 -CV/TU Công văn về việc liên hệ nắm thông tin đại biểu
185 -CV/TU Công văn về việc chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
173 -CV/TU Công văn về việc dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng