TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
467-CV/TU Công văn: Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư
455 -CV/TU Công văn: Về việc liên hệ, xác nhận thông tin đại biểu tham dự Hội nghị
454 -CV/TU Công văn về việc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống bão lụt năm 2017
394 - CV/TU Công văn: V/v tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)
377-CV/TU Công văn: Về việc khắc phục hậu quả lũ lụt
345 - CV/TU Công văn: Về việc khảo sát thực trạng của DN, tổ chức đảng, đoàn thể
331 - CV/TU Công văn: Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW
414-CV/BTGTU Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền về chủ trương xây dựng Đề án
0309 -CV/TU Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021
0295 - CV/VPTU Công văn về việc đôn đốc nhận văn bản điện tử
210 - CV/TU Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư
0194 -CV/TU Công văn về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016
177 -CV/TU Công văn về việc liên hệ nắm thông tin đại biểu
185 -CV/TU Công văn về việc chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
173 -CV/TU Công văn về việc dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Số 136 - CV/TU Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam
117 - CV/TU Công văn số 117-CV/TU, ngày 01/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
1897-CV/TU Công văn số 1897-CV/TU, ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống
1882-CV/TU Công văn số 1882-CV/TU, ngày 10/09/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo tuần
1862-CV/TU Công văn về việc trưng bày ảnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
1857-CV/TU Công văn về việc chuẩn bị nội dung tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
1858-CV/TU Công văn về việc triển khai nhiệm vụ sau đại hội đảng cấp trên cơ sở
1493-CV/VPTU Công văn về việc gửi, nhận và cập nhật văn bản điện tử của Tỉnh ủy qua mạng.
08-CV/BĐH Công văn về việc cung cấp thông tin, viết bài cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh
2180 /UBND-KSTT V\v thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính