Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Kim Cự

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Xuân Việt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Đình Sơn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Thành Long

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động: