Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Kim Cự

Bí thư Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Xuân Việt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Đình Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Thành Long

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động: