TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
668-QĐ/TU Quyết định số 668-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023
602-QĐ/TU Quyết định số 602-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu và danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
581-QĐ/TU Quyết định số 581-QĐ/TU : Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên
309-QĐ/TU Quyết định số 309-QĐ/TU: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021
309-QĐ/TU Quyết định số 309-QĐ/TU: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021
280-QĐ/TU Quyết định số 280-QĐ/TU: Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021
53/2021/QĐ-UBND Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND: Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2993/QĐ-UBND Quyết định số 2993/QĐ-UBND: Ban hành Phương án đáp ứng với tình huống khi có 1.000 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26-QĐ/TW Quyết định số 26-QĐ/TW: Về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương
23-QĐ/TW Quyết định số 23-QĐ/TW: về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
56-QĐ/TU Quyết định số 56-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
1391-QĐ/TU Quyết định số 1391-QĐ/TU: Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du
1339-QĐ/TU Quyết định số 1339-QĐ/TU: Kiện toàn Ban Tổ chức Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020
1235-QĐ/TU Quyết định số 1235-QĐ/TU: Công nhận kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
1030-QĐ/TU Quyết định số 1030-QĐ/TU: Ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
946-QĐ/TU Quyết định số 946-QĐ/TU: Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên chuyên viên, ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2018
210-QĐ/VPTU Quyết định số 210/QĐ/VPTU: về việc sắp xếp lại các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
808-QĐ/TU Quyết định số 808-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức chuyên viên lên chuyên viên chính và nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2018
806-QĐ/TU Quyết định số 806-QĐ/TU phê duyệt danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
2094-QĐ/VPTW Quyết định số 2094-QĐ/VPTW: Về ban hành Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035
589 - QĐ/TU Quyết định: Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020
526-QĐ/TU Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
516 -QĐ/TU Quyết định: Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
478-QĐ/TU Quyết định: Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
464 - QĐ/TU Quyết định: Thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016