TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
971-MH/TU Mời họp số 971-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp nghe dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung về phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025; bàn một số nội dung về công tác cán bộ và giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
970-MH/TU: Mời họp số 970-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo phương án sàng lọc, lấy mẫu, cách ly và xử lý các tổ chức, cá nhân tập trung đông người tại một số giáo xứ trái quy định, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
969-MH/TU Mời họp số 969-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII, Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; bàn một số nội dung về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
968-MH/TU Mời họp số 968-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe kết quả bước đầu, dự báo tình hình, giải pháp phòng, chống dịch; báo cáo dự kiến chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất thời gian tới.
10-CĐ/TU Công điện số 10-CĐ/TU: hỏa tốc về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
967-MH/TU Mời họp số 967-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn về một số nội dung trong công tác cán bộ.
1339-QĐ/TU Quyết định số 1339-QĐ/TU: Kiện toàn Ban Tổ chức Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020
43-CT/TU Chỉ thị số 43-CT/TU: Về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2163-CV/TU Công văn số 2163-CV/TU: Tham mưu chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX
1129-TB/TU Thông báo số 1129-TB/TU: Về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2145-CV/TU Công văn số 2145-CV/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản trái quy định
964-MH/TU Mời họp số 964-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Tổ khảo sát nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo về phân công nhiệm vụ của Tổ khảo sát, đề cương nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành khảo sát nhân sự.
965-MH/TU Mời họp số 965-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung liên quan đến nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
963-MH/TU Mời họp số 963-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nghe và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
CTrCT Chương trình công tác tháng 4 năm 2020
1119-TB/TU Thông báo số 1119-TB/TU: Thay đổi thành phần họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh
01-TB/HĐXT Thông báo số 01-TB/HĐXT: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
2140-CĐ/TU Công điện số 2140-CĐ/TU: Về tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
03-HD/TW Hướng dẫn số 03-HD/TW: Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
05-CV/BCĐ Công văn số 05-CV/BCĐ: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách công tác phòng chống dịch COVID-19
957-MH/TU Mời họp số 957-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh nghe và cho ý kiến về Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Đề án đổi mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
955-MH/TU Mời họp số 955-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương, cấp bách thời gian tới.
02-CV/BCĐ Công văn số 02-CV/BCĐ: Chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19
956-MH/TU Mời họp số 956-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
954-MH/TU Mời họp số 954-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự thảo Kết luận thanh tra Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa.