TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
844-MH/TU Mời họp số 844-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1871-CV/TU Công văn số 1871-CV/TU: Thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
376-BC/TU Báo cáo số 376-BC/TU: Tháng 10 năm 2019
843-MH/TU Mời họp số 843-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định số 682-QĐ/TU, ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến triển khai thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, bàn về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
842-MH/TU Mời họp số 842-MH/TU: Tổ Biên tập chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp rà soát, thống nhất Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XIX.
841-MH/TU Mời họp số 841-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; nghe Đề án tổng thể về xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo hai huyện đề xuất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Đề án về giảm nghèo cho các hộ nghèo thuộc diện được hưởng chính sách bảo trợ xã hội mà chưa có chính sách; tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.
840-MH/TU Mời họp số 840-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện ủy Can Lộc về kế hoạch kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc và nghe báo cáo về Dự án nhà máy sản xuất vật liệu sử dụng tro xỉ có sẵn tại Hà Tĩnh.
839-MH/TU Mời họp số 839-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
CTrCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
836-MH/TU Mời họp số 836-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
1848-CĐ/TU Công điện số 1848-CĐ/TU: về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
837-MH/TU Mời họp số 837-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, đặc biệt là tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
784/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết số 784/NQ-UBTVQH14: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016- 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
996-TB/TU Thông báo số 996-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung lịch công tác tháng 10/2019 của Tỉnh ủy
831-MH/TU Mời họp số 831-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác liên ngành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ tại tỉnh Hà Tĩnh do lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam làm Trưởng Đoàn.
832-MH/TU Mời họp số 832-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học Hà Tĩnh để nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
830-MH/TU Mời họp số 830-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh; nghe Thường trực Huyện ủy Hương Khê báo cáo việc triển khai dự án khu xử lý rác thải tập trung huyện Hương Khê và giao ban tuần.
987-TB/TU Thông báo số 987-TB/TU: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 của Tỉnh ủy
829-MH/TU Mời họp số 829-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo rà soát Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, lập Quy hoạch tỉnh 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
985-TB/TU Thông báo số 985-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
827-MH/TU Mời họp số 827-MH/TU: Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.
344/TB-UBND Thông báo số 344/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
826-MH/TU Mời họp số 826-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và giao ban tuần.
976-TB/TU Thông báo số 976-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
823-MH/TU Mời họp số 823-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số dự án đầu tư tại thành phố Hà Tĩnh, về Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bàn công tác cán bộ.