TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
30-MH/TU Mời họp số 30-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, cho ý kiến một số nội dung trình Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh; nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
CTr Chương trình công tác tháng 12 năm 2020
28-MH/TU Mời họp số 28-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến về nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh; cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
29-GM/TU Giấy mời số 29-GM/TU: Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai họp triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
61-SY/VPTU Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ Thập đỏ các cấp
26-TB/TU Thông báo số 26-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy
26-MH/TU Mời họp số 26-MH/TU: Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chương trình và thành phần tham sự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:
25-GM/TU Giấy mời số 25-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.
20-TB/TU Thông báo số 20-TB/TU: Về việc hoãn họp
23-GM/TU Giấy mời số 23-GM/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.
16-TB/TU Thông báo số 16-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-MH/TU Mời họp số 20-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh.
18-MH/TU Mời họp số 18-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 11/2020.
17-GM/TU Giấy mời số 17-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để tiếp nhận quà ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.
14-TB/TU Thông báo số 14-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy
15-MH/TU Mời họp số 15-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy góp ý Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Thay thế Giấy mời số 14-MH/TU, ngày 06/11/2020)
11-TB/TU Thông báo số 11-TB/TU: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
02-KH/TU Kế hoạch số 02-KH/TU: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
13-MH/TU Mời họp số 13-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp thảo luận ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Thay thế Giấy mời số 10-MH/TU, ngày 03/11/2020 của Tỉnh ủy)
12-MH/TU Mời họp số 12-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất kiện toàn nhân sự sau Đại hội.
11-MH/TU Mời họp số 11-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
10-MH/TU Mời họp số 10-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp nghe, cho ý kiến ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh.
09-MH/TU Mời họp số 09-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
10-TB/TU Thông báo số 10-TB/TU: Về thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy
07-MH/TU Mời họp số 07-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ sau đại hội đảng bộ cấp huyện, công tác khắc phục hậu quả lụt bão, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.