TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
CTr Chương trình công tác tháng 7 năm 2022
348-MH/TU Mời họp số 348-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
560-TB/TU Thông báo số 560-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy tháng 6 năm 2022
342-MH/TU Mời họp số 342-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
340-MH/TU Mời họp số 340-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; cho ý kiến về chương trình và một số nội dung thuộc thẩm quyền tại Kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và bàn một số nội dung công tác cán bộ.
556-TB/TU Thông báo số 556-TB/TU: Phân công tham dự các hoạt động Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)
555-TB/TU Thông báo số 555-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy
337-GM/TU Giấy mời số 337-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2022.
554-TB/TU Thông báo số 554-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2022
334-MH/TU Mời họp số 334-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, năm 2022.
332-MH/TU Mời họp số 332-MH/TU: Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
328-GM/TU Giấy mời số 328-GM/TU: Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh.
329-MH/TU Mời họp số 329-MH/TU: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022
326-MH/TU Mời họp số 326-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025 nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh .
12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU: Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ctr Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
323-MH/TU Mời họp số 323-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới”.
319-MH/TU Mời họp số 319-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Hội Khoa học kinh tế tỉnh.
318-MH/TU Mời họp số 318-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
317-MH/TU Mời họp số 317-MH/TU: Thực hiện Công văn số 2947-CV/BTGTW, ngày 13/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết nối đường truyền Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
316-GM/TU Giấy mời số 316-GM/TU: Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
541-TB/TU Thông báo số 541-TB/TU: về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy
540 -TB/TU Thông báo số 540 -TB/TU : Điều chỉnh thời gian Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Hội Khoa học Kinh tế tỉnh
315-MH/TU Mời họp số 315-MH/TU: Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
314-MH/TU Mời họp số 314-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Hội Khoa học kinh tế tỉnh và giao ban tuần.