TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
554-TB/TU Thông báo số 554-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
894-CV/TU Công văn: Về việc chỉ đạo xử lý đơn của ông Nguyễn Mạnh Hà, xã Kỳ Khang
589 - QĐ/TU Quyết định: Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020
545-TB/TU Thông báo: về việc thăm, tặng quà cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ
443-MH/TU Mời họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
441-MH/TU Mời họp số 441-MH/TU:Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phòng trào, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị Quyết số 04-NQ/TU, Nghị quyết 05-NQ/TU, Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh , Ban Thường vụTỉnh ủy (Khóa XVIII).
440-MH/TU Mời họp số 440-MH/TU:Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh, toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu ...
442-MH/TU Mời họp: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy họp xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017 cho các Đảng bộ trực thuộc
439-GM/TU Giấy mời: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018;...
438-MH/TU Mời họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017
24-CT/TU Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm 2018
23-CT/TU Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2018
437-MH/TU Mời họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến các nội dung: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;....... và Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần
435-MH/TU Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
434-GM/TU Giấy mời: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm, trao đổi tình hình kinh tế - xã hội với một số đồng chí lãnh đạo là con em quê hương Hà Tĩnh đang công tác tại các ban, bộ, ngành Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
890-CV/TU Công văn: Về việc bố trí lãnh đạo gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
891 - CV/TU Công văn: Về việc tổng kết hoạt động các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy
20 - CT/TU Chỉ thị: về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Hà Tĩnh trong giai đoạn mới
194 - BC/TU Báo cáo: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo
520-TB/TU Thông báo: Về việc thay đổi thời gian họp
519-TB/TU Thông báo: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
433-MH/TU Mời họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các cơ sở, ngành, đoàn thể liên quan năm 2017
432-MH/TU Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) 240 năm Ngày sinh (19/12/1778 - 19/12/2018), 160 năm Ngày mất (14/11/1858 - 14/11/2018) Nguyễn Công Trứ
431-GM/TU Giấy mời: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
429-MH/TU Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới