TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
818-MH/TU Mời họp số 818-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm tỉnh đi kiểm tra, làm việc với huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
816-GM/TU Giấy mời số 816-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 3 năm 2019
817-MH/TU Mời họp số 817-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo công tác thi đua khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giao ban tuần. (Thay thế Giấy mời họp số 815-MH/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy)
964-TB/TU Thông báo số 964-TB/TU: Về hoãn làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị
815-MH/TU Mời họp số 815-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và giao ban tuần
963-TB/TU Thông báo số 963-TB/TU: Về điều chỉnh thời gian họp
814-MH/TU Mời họp số 814-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã của huyện Cẩm Xuyên thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
959-TB/TU Thông báo số 959-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 9/2019 của Tỉnh ủy
813-MH/TU Mời họp số 813-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã của huyện Hương Sơn thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới (chọn làm điểm) và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
958-TB/TU Thông báo số 958-TB/TU: Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9/2019
811-MH/TU Mời họp số 811-MH/TU: Tổ Biên tập chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp thảo luận Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
810-GM/TU Giấy mời số 810-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 9/2019.
807-MH/TU Mời họp số 807-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp nghe, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
950-TB/TU Thông báo số 950-TB/TU: Hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
804-MH/TU Mời họp số 804-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
803-MH/TU Mời họp số 803-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, bố trí và chính sách đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
802-MH/TU Mời họp số 802-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
801-MH/TU Mời họp số 801-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
CTrCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
946-TB/TU Thông báo số 946-TB/TU: Hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
1742-CĐ/TU Công điện số 1742-CĐ/TU: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơn bão số 4 năm 2019
800-GM/TU Giấy mời số 800-GM/TU: Nhân Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
799-MH/TU Mời họp số 799-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến kế hoạch tham gia sự kiện Kỷ niệm 200 năm năm mất Đại thi hào Nguyễn Du tổ chức tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp; làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Big C và giao ban tuần.
798-MH/TU Mời họp số 798-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
796-MH/TU Mời họp số 796-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, vinh danh điển hình tiên tiến và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.