TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
678-MH/TU Mời họp số 678-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 5).
677-MH/TU Mời họp số 677-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 4).
676-MH/TU Mời họp số 676-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 3).
675-MH/TU Mời họp số 675-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 2).
674-MH/TU Mời họp số 674-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 1).
673-MH/TU Mời họp số 673-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
672-MH/TU Mời họp số 672-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
671-MH/TU Mời họp số 671-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
670-GM/TU Giấy mời số 670-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra Dự án Nhà ở xã hội và Đường ven biển
819-TB/TU Thông báo số 819-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2019.
669-GM/TU Giấy mời số 669-MH/TU: Nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đoàn chúc mừng Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
668-MH/TU Mời họp số 668-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn một số nội dung về công tác cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác
667-MH/TU Mời họp số 667-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
666-MH/TU Mời họp số 666-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và giao ban tuần.
56-CV/VPTU Công văn số 56-CV/VPTU: Về phân công thành phần dự Lễ công bố các Quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ
113-TB/BTUTU Thông báo số 113-TB/BTCTU: Về việc công bố kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
Thông báo số 810-TB/TU: Về giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh
1407-CĐ/TU Công điện số 1407-CĐ/TU: của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điện về Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến Bệnh dịch tả Lợn Châu Phi
664-MH/TU Mời họp số 664-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về một số chủ trương sát nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp
663-GM/TU Giấy mời số 663-GM/TU: Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
CTr Chương trình công tác tháng 03 năm 2019
661-GM/TU Giấy mời số 661-GM/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nghỉ hưu và chuyển công tác.
660-MH/TU Mời họp số 660-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe phương án cải tạo Hội trường số 1, trang bị một số cơ sở vật chất cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, giao ban tuần và gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 1 năm 2019.
659-MH/TU Mời họp số 659-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến các đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đề án sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị
658-MH/TU Mời họp số 658-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2019