Sáng ngày 19/4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh cách mạng Rôộc Cồn (20/4/1931 - 20/4/2021), một trong những cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 của Nhân dân Hương Khê.

Huyện Đức Thọ hiện có 16 xã, thị trấn, trong đó một số xã ngoài đê hàng năm vào mùa mưa lũ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Chiều ngày 01/4/2019, Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng, Kế hoạch số 461/KH-BTV, ngày 09/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Hà đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội, phát động các phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thạch Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 19/3/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2021.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 6. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau.

Sáng ngày 16/3/2021, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội thảo lần 2, lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân, giai đoạn 1930 - 2020.

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên huyện Hương Khê đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác tiếp dân, ngày 15/08/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã ban hành “Quy chế tiếp xúc của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Đức Thọ”. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế đã góp phần giữ ổn định tình hình, tạo điều kiện để huyện Đức Thọ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, tại các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh, đội ngũ đảng viên đang nỗ lực vào cuộc với trách nhiệm, sự tâm huyết và sứ mệnh tiên phong.

Nằm ở vùng bãi ngang của huyện Thạch Hà, trước đây, xã Thạch Văn có 22 cán bộ, công chức, 12 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 55 người hoạt động ở thôn. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, xã Thạch Văn có những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Triển khai từ đầu năm 2017, với sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy, đến nay, 100% xã, thị trấn ở Can Lộc đã hoàn thành việc tổng hợp, lập hồ sơ, thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại đảng bộ cơ sở.

Sáng 15/01/2021, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Huyện ủy Thạch Hà vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nhưng đảng bộ, chính quyền các cấp thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn cụ thể, bám sát cơ sở, phát huy nội lực dân để xây dựng và phát triển Thị xã.

Sáng ngày 31/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chiều ngày 24/12/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo và công tác tuyên truyền năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Sáng ngày 24/12/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ngày 18/12/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên”. Dự Hội thảo có đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sáng ngày 9/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho gần 200 cán bộ cốt cán toàn huyện.