Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Xác định vụ Xuân là vụ mùa chủ lực trong năm, huyện Lộc Hà đề ra mục tiêu gieo trồng trên tổng diện tích trên 5.015ha. Hiện nay, người dân huyện Lộc Hà đang xuống giống, tích cực chuẩn sản xuất vụ Xuân 2019.

Đảng bộ thị trấn Hương Khê có 25 chi bộ với tổng cộng gần 800 đảng viên (trong đó có 19 chi bộ tổ dân phố với hơn 600 đảng viên). Trong thời gian qua, các chi bộ, đặc biệt là các chi bộ tổ dân phố đã chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Sáng ngày 05/01/2018 đã diễn ra Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Vũ Quang năm 2018.

Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên ở Hương Khê là một kênh tuyên truyền quan trọng nhằm truyền bá sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề kinh tế - xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ chỉ đạo tăng cường công tác dân vận, tập trung thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018 được xem là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) của thị xã Hồng Lĩnh. Với mục tiêu tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để rà soát, đánh giá tình hình, kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bàn và ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2020.

Không còn cảnh đìu hiu, hoạt động theo kiểu cầm chừng như trước kia, hệ thống bưu điện - văn hóa xã ở huyện Lộc Hà đang từng bước “hồi sinh” bằng nhiều cách làm hay trong gắn kết kinh doanh đa dịch vụ với phục vụ hành chính công xuống tận địa bàn cơ sở.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Dân vận Thị ủy về triển khai một số mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đăng ký xây dựng 112 mô hình trong đó có 65 mô hình được công nhận và 08 mô hình được đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII. Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại xã Sơn Kim 1 và thị trấn Phố Châu.

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã có nhiều nỗ lực, từng bước thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Hiện nay, toàn tỉnh có 03 đơn vị có Hội Khoa học và Kỹ thuật được thành lập đến cấp cơ sở, trong đó riêng thị xã Hồng Lĩnh có Hội Khoa học và Kỹ thuật phường, xã. Những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh và các Hội thành viên đã tập trung phát triển tổ chức hội; tham gia tư vấn, phản biện xã hội; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thị xã.

Là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội nhưng có nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, do đó, cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đến xã Phú Phong (huyện Hương Khê) mọi người bất ngờ bởi những tuyến đường bê tông trài dài, nhiều đoạn đường liên thôn được tô điểm bởi những hàng cây, luống hoa sặc sỡ thay cho bờ cỏ dại mọc um tùm trước đây. Đây là kết quả của một trong nhiều hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ xã trong phong trào học tập và làm theo gương Bác.

Nhằm tăng hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn, chiều ngày 16/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà và Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện các phòng, ban, Bưu điện huyện và 13 xã trên địa bàn.

Ngày 11/10/2018, Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức họp, cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung đề án cấp cơ sở, cấp huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa XII. Tham dự, chỉ đạo có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Hữu Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.