TÌM KIẾM VĂN BẢN

Diễn văn : 01
Loại văn bản Diễn văn
Số/ Ký hiệu 01
Trích yếu Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh (Hà Tĩnh, ngày 18 - 12 - 2012)
Ngày ban hành 18/12/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm