Chuyển đổi số, kinh tế số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Sau hơn 20 năm hình thành, phát triển, đến nay Vũ Quang đã trở thành huyện miền núi biên giới đạt chuẩn nông thôn mới.

Hôm nay (29/3), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Những năm qua, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển Chương trình OCOP. Đến nay, tỉnh có 159 sản phẩm OCOP, trong đó 7 sản phẩm 4 sao và 152 sản phẩm 3 sao.

Nhằm xây dựng và phát triển sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm” (OCOP), huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ban hành hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là một trong ba phong trào lớn của tổ chức Hội, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Thạch Hà cùng với Hội Nông dân toàn tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hà Tĩnh thành lập 3 đoàn công tác liên ngành để rà soát, đánh giá lại một số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2019 - 2020 và kiểm tra một số sản phẩm OCOP.

Thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, dịch Covid-19… nhưng cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sức mạnh của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đạt kết quả tích cực.

Thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”, Hà Tĩnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, đường găng cụ thể, với quyết tâm đến năm 2025 đạt tỉnh nông thôn mới.

Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thạch Hà đã tập trung chỉ đạo xây dựng 02 xã Thạch Long và Ngọc Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Hưởng ứng Phong trào xây dựng nông thôn mới, chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh về đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ xã Hà Linh, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới.

Chiều ngày 25/01/2021, thị xã Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, huyện Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn, đặc biệt lũ lụt trong tháng 10 gây thiệt hại nặng nề, song cấp ủy, chính quyền đã tranh thủ sự giúp đỡ của cơ quan cấp trên và các tổ chức, cá nhân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng với nỗ lực của Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Triển khai các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Thạch Hà đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 12/7/2011 về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020” và Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 31/10/2011 về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, với thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án 61 vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (Đề án 61) và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến đưa hàng nông thôn lên thành thị để chuyển thu nhập từ thành thị về nông thôn, giúp thúc đẩy sản lượng, công ăn việc làm và tăng trưởng ở vùng nông thôn. Đây là chỉ đạo rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với khu vực nông thôn và nông dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Hương Khê đã có 13/20 xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 65%, tăng 09 xã so với năm 2015, trong đó 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 13 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2020 tổng nguồn lực huy động được trên 5.514 tỷ đồng (tăng 3.465 tỷ đồng so với giai đoạn 2011 - 2015).

Huyện Thạch Hà có nhiều điều kiện để phát triển ngành nông nghiệp. Từ xưa đến nay, người dân Thạch Hà đã nổi tiếng với nhiều nghề sản xuất truyền thống, nhất là chế biến hải sản, nông sản, tạo nên nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

“Gác” lại những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ, những ngày qua, người dân Hà Tĩnh khẩn trương ra vườn, ra đồng khôi phục sản xuất, chỉnh trang vườn hộ gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).