Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Hương Khê đã có 13/20 xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 65%, tăng 09 xã so với năm 2015, trong đó 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 13 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2020 tổng nguồn lực huy động được trên 5.514 tỷ đồng (tăng 3.465 tỷ đồng so với giai đoạn 2011 - 2015).

Huyện Thạch Hà có nhiều điều kiện để phát triển ngành nông nghiệp. Từ xưa đến nay, người dân Thạch Hà đã nổi tiếng với nhiều nghề sản xuất truyền thống, nhất là chế biến hải sản, nông sản, tạo nên nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

“Gác” lại những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ, những ngày qua, người dân Hà Tĩnh khẩn trương ra vườn, ra đồng khôi phục sản xuất, chỉnh trang vườn hộ gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sáng ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đã tổ chức phát động đợt cao điểm ra quân giúp xã Kỳ Nam xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, các cấp ủy huyện Hương Khê đã đề cao việc nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy viên các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phát huy tiềm năng hải sản dồi dào, trong những năm gần đây, các xã ven biển thị xã Kỳ Anh đã duy trì, phát triển nghề chế biến nước mắm, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các cánh đồng lúa hữu cơ ở Hà Tĩnh đã cho thấy những ưu điểm trong sản xuất: bảo vệ môi trường sinh thái, đất đai được cải tạo tốt hơn, nông sản an toàn, hiệu quả cao.

Việc xây dựng đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM đã minh chứng rõ cho khát vọng vươn lên của Hà Tĩnh.

Xã Lưu Vĩnh Sơn được sáp nhập từ 03 xã Thạch Lưu, Bắc Sơn, Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà). Sau khi sáp nhập xã, cấp ủy, chính quyền đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Cần nhìn nhận rõ, hết sức khách quan các sản phẩm thực sự được xây dựng từ chương trình OCOP tại Hà Tĩnh, tránh phát triển sản phẩm theo kiểu phong trào, cần tuân theo quy luật thị trường.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh vừa chấp thuận 72 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP năm 2020 (đợt 2).

Từ đầu năm đến nay, các địa phương, đơn vị ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã huy động được 123,8 tỷ đồng và 18.034 ngày công để xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, chung sức của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huyện Đức Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hội đồng thẩm định Trung ương đã đánh giá huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đáp ứng đủ tiêu chí huyện NTM.

6 tháng đầu năm 2020, Hà Tĩnh tiếp tục đạt được kết quả khá cao trong xây dựng NTM, góp phần ổn định và phát triển chung của tỉnh.

Hơn 4 năm cần mẫn, kiên trì đi đến từng hộ dân để thuê ruộng, ông Nguyễn Đức Tuấn (xã Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã có trong tay gần 9 ha đất, tạo thành vùng sản xuất quy mô lớn.

Sáng 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư và đại diện các sở, ngành liên quan về xây dựng đề án tỉnh nông thôn mới (NTM).

Chiều 18/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo lĩnh vực ngành phụ trách.

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối NTM Trung ương vừa có chuyến kiểm tra thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại một số cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh và làm việc với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.

Sáng chủ nhật, ngày 09/02/2020, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Lộc Hà đã phối hợp với xã Thạch Châu tổ chức Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2020 với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện và người dân xã Thạch Châu.