Hoàng Trung Dũng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Email: tranthedung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Tiến Hưng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC TỪ THÁNG 4/2021)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Email: tranthedung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Tiến Hưng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC TỪ THÁNG 4/2021)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Trọng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: havantrong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Hùng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trương Thanh Huyền

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Đình Hải

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tú Anh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email: tranbauha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Nhật Tân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Hồng Nhân

Chỉ Huy Trưởng BCH Quân sự tỉnh (ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC TỪ THÁNG 9/2022)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Xuân Thắng

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Khắc Thuyết

Giám đốc Công an tỉnh (ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC TỪ THÁNG 7/2022)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Phong

Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động: