Nguyễn Thanh Bình Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Kim Cự Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Xuân Việt Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Đình Sơn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Thành Long Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Thiều Đình Duy Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Minh Kỳ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thiện Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Thị Kim Hoa Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Phan Cao Thanh Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Huyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thanh Tân Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Công Trường Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Văn Sao Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Đức Tới Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Sơn Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Ngô Đức Huy Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động: