Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Kim Cự

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Xuân Việt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Đình Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Thành Long

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Thiều Đình Duy

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Minh Kỳ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thiện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Thị Kim Hoa

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Phan Cao Thanh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thanh Tân

Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Công Trường

Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Văn Sao

Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Đức Tới

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Ngô Đức Huy

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: