TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kế hoạch
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
191-KH/TU Kế hoạch Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng
177-KH/TU Kế hoạch số 177-KH/TU: Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI
167-KH/TU Kế hoạch số 167-KH/TU: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về khảo sát kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X
165-KH/TU Kế hoạch số 165-KH/TU: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai một số nhiệm vụ năm 2019
145-KH/TU Kế hoạch số 145-KH/TU: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
143-KH/TU Kế hoạch số 143-KH/TU: Chúc mừng kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)
138-KH/TU Kế hoạch số 138-KH/TU: Tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.
98-KH/TU Kế hoạch: Tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh
97- KH/TU Kế hoạch: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
96-KH/TU Kế hoạch: Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
90 - KH/TU Kế hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
87-KH/TU Kế hoạch: Tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào
77-KH/TU Kế hoạch: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn
76 - KH/TU Kế hoạch: Tổ chức gặp mặt nghỉ dưỡng Hè năm 2017
75 - KH/TU Kế hoạch: Đón Đoàn công tác Tỉnh ủy Yên Bái
70-KH/TU Kế hoạch: Làm việc với Đoàn Công tác của Văn phòng Trung ương Đảng
68-KH/TU Kế hoạch: Làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng
66-KH/TU Kế hoạch: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
65-KH/TU Kế hoạch: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
01-KH/BCT Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957- 15/6/2017), 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2017)
62-KH/TU Kế hoạch: Tổ chức Lễ thông cầu vào Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
60-KH/TU Kế hoạch: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo
55-KH/TU Kế hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
54-KH/TU Kế hoạch: Đón tiếp Đoàn cán bộ tỉnh Bolykhămxay và tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào sang chúc Tết cổ truyền Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh
02-KH/TU Kế hoạch: Tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả