TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kế hoạch
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
57-KH/TU Kế hoạch số 57-KH/TU: Tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021
57-KH/TU Kế hoạch số 57-KH/TU: Tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021
48-KH/TU Kế hoạch số 48-KH/TU: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
18-KH/TU Kế hoạch số 18-KH/TU: Tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
10-KH/TU Kế hoạch số 10-KH/TU: Tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
02-KH/TU Kế hoạch số 02-KH/TU: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
265-KH/TU Kế hoạch số 265-KH/TU: Đón tiếp và làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
264-KH/TU Kế hoạch số 264-KH/TU: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
257-KH/TU Kế hoạch số 257-KH/TU: đón và làm việc với Đoàn công tác Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương
01-KH/BCĐ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm Ngày sinh (1765-2020), tưởng niệm 200 năm Ngày mất (1820-2020) Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du
229-KH/TU Kế hoạch số 229-KH/TU: Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
226-KH/TU Kế hoạch số 226-KH/TU: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh năm 2020
191-KH/TU Kế hoạch Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng
177-KH/TU Kế hoạch số 177-KH/TU: Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI
167-KH/TU Kế hoạch số 167-KH/TU: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về khảo sát kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X
165-KH/TU Kế hoạch số 165-KH/TU: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai một số nhiệm vụ năm 2019
145-KH/TU Kế hoạch số 145-KH/TU: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
143-KH/TU Kế hoạch số 143-KH/TU: Chúc mừng kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)
138-KH/TU Kế hoạch số 138-KH/TU: Tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.
98-KH/TU Kế hoạch: Tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh
97- KH/TU Kế hoạch: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
96-KH/TU Kế hoạch: Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
90 - KH/TU Kế hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
87-KH/TU Kế hoạch: Tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào
77-KH/TU Kế hoạch: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn