Từ trước đến nay, viết về xây dựng Đảng luôn được nhận định là "khó - khô - khổ". Nhiều phóng viên, nhà báo tại các cơ quan báo chí, ngay cả cơ quan báo đảng Trung ương lẫn địa phương đều cho rằng viết về xây dựng Đảng khó từ khâu phát hiện đề tài, khai thác tài liệu đến cách thể hiện tác phẩm để hấp dẫn người đọc. Dẫu vậy, nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, nhất là ở địa phương đã có nhiều đổi mới, tạo được hiệu ứng lan toả tích cực trong đời sống xã hội. Điều đó chứng minh, sự "khó - khô - khổ" khi viết về xây dựng Đảng không phải là vấn đề không có cách hoá giải.

Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 16-6, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đó là: Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, Hà Tĩnh cần có các cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện, cống hiến, quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ...

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài viết này nhận diện những nhận thức lệch lạc, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 11-5-2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5-2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong chiến lược chống phá Việt Nam, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, cơ hội là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Ba tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 7. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau.

Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", cùng với việc thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ nội bộ Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch cũng ra sức tiến hành các hoạt động công kích, chống phá, thực hiện chiêu trò "nội công, ngoại kích, phá từ bên trong" nhằm làm rối loạn, lung lạc ý chí của cán bộ, đảng viên, tiến tới mục tiêu cuối cùng là làm tan rã tổ chức của Đảng, hủy hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà nhân dân ta đang tiến hành.

Hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021), những ngày này, các chi bộ Đảng trên quê hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề với niềm tự hào lớn lao và tinh thần sôi nổi.

Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng, thành phần, hoạt động thống nhất, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

Đấu tranh vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội; thủ đoạn “ăn vạ” phía sau chiêu trò tự ứng cử; bắt giữ, xử lý một số đối tượng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền chống Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn trên không gian mạng…, là những thông tin chính trong Bản tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái tuần này.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đây được coi là cột mốc mở đầu đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, sức bật mới và một lộ trình rõ ràng để “cất cánh”. Khát vọng thịnh vượng đã được khơi dậy, truyền cảm hứng và như một lời hiệu triệu với non sông, với đất nước, với một trăm triệu người dân Việt Nam mà ở đó mục tiêu rõ nhất là làm cho người dân được hạnh phúc.

Để làm cơ sở đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị, khóa XIII về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt”. Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam, với bề dày 90 năm hình thành và phát triển, vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước và trên trường quốc tế. Thành quả Hội có được như ngày hôm nay là nhờ có đội ngũ cán bộ tận tâm, hết mình cống hiến cho sự tiến bộ của phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng giới.

Lười học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước là vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngay từ năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.