Lê Đình Sơn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Nghỉ hưu từ tháng 01/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Từ tháng 2/2019)

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh (Đã chuyển công tác từ tháng 6/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tiến Hưng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Từ tháng 7/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động: