TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1129-TB/TU Thông báo số 1129-TB/TU: Về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1119-TB/TU Thông báo số 1119-TB/TU: Thay đổi thành phần họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh
01-TB/HĐXT Thông báo số 01-TB/HĐXT: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
1108-TB/TU Thông báo số 1108-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của Tỉnh ủy
1103-TB/TU Thông báo số 1103-TB/TU: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1102-TB/TU Thông báo số 1102-TB/TU: Tiếp dân chuyên đề tháng 3 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1085-TB/TU Thông báo số 1085-TB/TU: về việc thay đổi thời gian và hình thức Hội nghị
105-TB/VPTU Thông báo số 105-TB/VPTU: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
1081-TB/TU Thông báo số 1081-TB/TU: Về việc hoãn họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1079-TB/TU Thông báo số 1079-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1074-TB/TU Thông báo số 1074-TB/TU: Về bổ sung Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 của Tỉnh ủy
102-TB/VPTU Thông báo số 102-TB/VPTU: Phân công cán bộ trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
TC Thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1061-TB/TU Thông báo số 1061-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1060-TB/TU Thông báo số 1060-TB/TU: Về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của Tỉnh ủy
03-TB/HĐXTH Thông báo số 03-TB/HĐXTH: Về công bố kết quả thẩm định (chấm điểm) hồ sơ xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
1051-TB/TU Thông báo số 1051-TB/TU: Về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
1042-TB/TU Thông báo số 1042-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy
1040-TB/TU Thông báo số 1040-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
1025-TB/TU Thông báo số 1025-TB/TU: điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
1019-TB/TU Thông báo số 1019-TB/TU: Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành
1018-TB/TU Thông báo số 1018-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
996-TB/TU Thông báo số 996-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung lịch công tác tháng 10/2019 của Tỉnh ủy
987-TB/TU Thông báo số 987-TB/TU: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 của Tỉnh ủy
985-TB/TU Thông báo số 985-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh