TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
883-TB/TU Thông báo số 883-TB/TU: Thay đổi lịch họp Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
882-TB/TU Thông báo số 882-TB/TU: Thông tin về tuyển công chức, viên chức theo Nghị định 140 của Chính phủ
Phụ lục vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về chuyên ngành đào tạo tuyển dụng công chức, việc chức theo Nghị định số 140/2017/NQQ-CP
81-TB/BTCTU Thông báo số 81-TB/BTCTU: Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
877-TB/TU Thông báo số 877-TB/TU: Hoãn họp Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
868-TB/TU Thông báo số 868-TB/TU: Hoãn họp Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
867-TB/TU Thông báo số 867-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Tỉnh ủy
863-TB/TU Thông báo số 863-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2023
841-TB/TU Thông báo số 841-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2023
832-TB/TU Thông báo số 832-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Tỉnh ủy
825-TB/TU Thông báo số 825-TB/TU: Về chủ trương kêu gọi sự hỗ trợ của Bộ Công an và các tổ chức, cá nhân đồng hành hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh à ĩnh
525-MH/TU Mời họp số 525-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp và mở rộng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
819-TB/TU Thông báo số 819-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2023
803-TB/TU Thông báo số 803-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2023
784-TB/TU Thông báo số 784-TB/TU : Tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2023
123/TB-UBND Thông báo số 123/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
779-TB/TU Thông báo số 779-TB/TU: về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2023 của Tỉnh ủy
763-TB/TU Thông báo số 763-TB/TU: Điều chỉnh thời gian làm việc với Đoàn công tác của Đảng ủy Quân khu 4
762-TB/TU Thông báo số 762-TB/TU: Thay đổi thời gian các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
760-TB/TU Thông báo số 760-TB/TU: Điều chỉnh thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
758-TB/TU Thông báo số 758-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của Tỉnh ủy
751-TB/TU Thông báo số 751-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2023
734-TB/TU Thông báo số 734-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2023
724-TB/TU Thông báo số 724-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2023
701-TB/TU Thông báo số 701-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2022