TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
898-TB/TU Thông báo số 898-TB/TU: Về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy
884-TB/TU Thông báo số 884-TB/TU: Bổ sung Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
874-TB/TU Thông báo số 874-TB/TU: Thay đổi thời gian tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ
868-TB/TU Thông báo số 868-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
857-TB/TU Thông báo số 857-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
850 - TB/TU Thông báo số 850-TB/TU: Về việc điều chỉnh lịch công tác
96/TB-UBND Thông báo số 96/TB-UBND: Về thời gian làm việc mua hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
839-TB/TU Thông báo số 839-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2019
83-TB/VPTU Thông báo số 83-TB/VPTU: về việc Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
115-TB/HĐ Thông báo số 115-TB/HĐ: Về kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi môn kiến thức chung (từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính) năm 2018
835-TB/TU Thông báo số 835-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
834-TB/TU Thông báo số 834-TB/TU: Về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
82-TB/VPTU Thông báo số 82-TB/VPTU: Về việc tạm ngừng hoạt động hệ thống mạng công nghệ thông tin của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh hoạt động trên Internet.
819-TB/TU Thông báo số 819-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2019.
113-TB/BTUTU Thông báo số 113-TB/BTCTU: Về việc công bố kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
Thông báo số 810-TB/TU: Về giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh
794-TB/TU Thông báo số 794-TB/TU: Phân công phối hợp phục vụ Lễ tang Đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
785-TB/TU Thông báo số 785-TB/TU: phân công chuẩn bị Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu.
783-TB/TU Thông báo số 783-TB/TU: Chương trình công tác trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
779-TB/TU Thông báo số 779-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
771-TB/TU Thông báo số 771-TB/TU: Về việc đảm nhiệm nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
424/TB-UBND Thông báo số 424/TB-UBND: Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
768-TB/TU Thông báo số 768-TB/TU: về điều chỉnh thời gian họp
764-TB/TU Thông báo số 764-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
103-TB/HĐ Thông báo số 103-TB/HĐ: Về triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018