TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
109-TB/TU Thông báo số 109-TB/TU: Về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2021
108-TB/TU Thông báo số 108-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy
94-TB/TU Thông báo số 94-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của Tỉnh ủy
91-TB/TU Thông báo số 91-TB/TU: Thay đổi thời gian, nội dung, thành phần cuộc họp theo Giấy mời số 120-MH/TU, ngày 13/4/2021 của Tỉnh ủy
89-TB/TU Thông báo số 89-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của Tỉnh ủy
88-TB/TU Thông báo số 88-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
103/ TB-UBND Thông báo số 103/ TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5
74-TB/TU Thông báo số 74-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
67-TB/TU Thông báo số 67-TB/TU: về việc không tổ chức hội nghị
66-TB/TU Thông báo số 66-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của Tỉnh ủy
63-TB/TU Thông báo số 63-TB/TU: Hoãn họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
58-TB/TU Thông báo số 58-TB/TU: Về việc hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và gặp mặt cán bộ chủ chốt tỉnh nghỉ hưu
53-TB/TU Thông báo số 53-TB/TU: Về điều chỉnh thời gian họp
06-TB/VPTU Thông báo số 06-TB/VPTU: Tuyển dụng công chức Văn phòng Tỉnh ủy năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
50-TB/TU Thông báo số 50-TB/TU: Tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021
51-TB/TU Thông báo số 51-TB/TU: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy
41-TB/TU Thông báo số 41-TB/TU: Về hoãn họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng
37-TB/TU Thông báo số 37-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy
33-TB/TU Thông báo số 33-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy
34-TB/TU Thông báo số 34-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2020 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
26-TB/TU Thông báo số 26-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy
20-TB/TU Thông báo số 20-TB/TU: Về việc hoãn họp
16-TB/TU Thông báo số 16-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-TB/TU Thông báo số 14-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy
11-TB/TU Thông báo số 11-TB/TU: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025