TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
TC Thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1061-TB/TU Thông báo số 1061-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1060-TB/TU Thông báo số 1060-TB/TU: Về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của Tỉnh ủy
03-TB/HĐXTH Thông báo số 03-TB/HĐXTH: Về công bố kết quả thẩm định (chấm điểm) hồ sơ xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
1051-TB/TU Thông báo số 1051-TB/TU: Về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
1042-TB/TU Thông báo số 1042-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy
1040-TB/TU Thông báo số 1040-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
1025-TB/TU Thông báo số 1025-TB/TU: điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
1019-TB/TU Thông báo số 1019-TB/TU: Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành
1018-TB/TU Thông báo số 1018-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
996-TB/TU Thông báo số 996-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung lịch công tác tháng 10/2019 của Tỉnh ủy
987-TB/TU Thông báo số 987-TB/TU: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 của Tỉnh ủy
985-TB/TU Thông báo số 985-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
344/TB-UBND Thông báo số 344/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
976-TB/TU Thông báo số 976-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
968-TB/TU Thông báo số 968-TB/TU: về điều chỉnh thời gian gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 3 năm 2019.
964-TB/TU Thông báo số 964-TB/TU: Về hoãn làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị
963-TB/TU Thông báo số 963-TB/TU: Về điều chỉnh thời gian họp
959-TB/TU Thông báo số 959-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 9/2019 của Tỉnh ủy
958-TB/TU Thông báo số 958-TB/TU: Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9/2019
950-TB/TU Thông báo số 950-TB/TU: Hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
946-TB/TU Thông báo số 946-TB/TU: Hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
936-TB/TU Thông báo số 936-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 8 của Tỉnh ủy
933-TB/TU Thông báo số 933-TB/TU: Về định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021
934-TB/TU Thông báo số 934-TB/TU: Về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh