TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
794-TB/TU Thông báo số 794-TB/TU: Phân công phối hợp phục vụ Lễ tang Đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
785-TB/TU Thông báo số 785-TB/TU: phân công chuẩn bị Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu.
783-TB/TU Thông báo số 783-TB/TU: Chương trình công tác trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
779-TB/TU Thông báo số 779-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
771-TB/TU Thông báo số 771-TB/TU: Về việc đảm nhiệm nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
424/TB-UBND Thông báo số 424/TB-UBND: Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
768-TB/TU Thông báo số 768-TB/TU: về điều chỉnh thời gian họp
764-TB/TU Thông báo số 764-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
103-TB/HĐ Thông báo số 103-TB/HĐ: Về triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
748-TB/TU Thông báo số 748-TB/TU: Thay đổi thành phần tại các điểm cầu ở tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
747-TB/TU Thông báo số 747-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
743-TB/TU Thông báo số 743-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11/2018 của Tỉnh ủy
730-TB/TU Thông báo số 730-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
326/TB-UBND Thông báo số 326/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
67-TB/VPTU Thông báo số 67-TB/VPTU: Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
66-TB/VPTU Thông báo số 66-TB/VPTU: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
721-TB/TU Thông báo số 721-TB/TU: Về việc hoãn tổ chức Hội nghị
1186-CV/TU Công văn số 1186-CV/TU: về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.
710-TB/TU Thông báo số 710-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 9/2018 của cấp ủy
708-TB/TU Thông báo số 708-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian kiểm tra, làm việc tại huyện Thạch Hà
698-TB/TU Thông báo số 698-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
694-TB/TU Thông báo số 694-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
688-TB/TU Thông báo số 688-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
686-TB/TU Thông báo số 686-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian và nội dung Hội nghị
685-TB/TU Thông báo số 685-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị