TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1297-TB/TU Thông báo số 1297-TB/TU: Về thay đổi thời gian Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
02-TB/BCĐ Thông báo số 02-TB/BCĐ: Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du
1286-TB/TU Thông báo số 1286-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1285-TB/TU Thông báo số 1285-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy
1280-TB/TU Thông báo số 1280-TB/TU: về hoãn Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 04/6/2020
1264-TB/TU Thông báo số 1264-TB/TU: Thay đổi thời gian duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân
1366-CV/UBKTTU Công văn số 1366-CV/UBKTTU: Đề nghị đăng tải thông báo kết quả kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
1259-TB/TU Thông báo số 1259-TB/TU: Phân công chuẩn bị nội dung quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
17 -TB/BCĐ Thông báo số 17 -TB/BCĐ : về kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới
1247-TB/TU Thông báo số 1247-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của Tỉnh ủy
125/TB-UBND Thông báo số 125/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa hè, ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
1244-TB/TU Thông báo số 1244-TB/TU: Nội dung phiên tiếp dân định kỳ tháng 4/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1129-TB/TU Thông báo số 1129-TB/TU: Về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1119-TB/TU Thông báo số 1119-TB/TU: Thay đổi thành phần họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh
01-TB/HĐXT Thông báo số 01-TB/HĐXT: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
1108-TB/TU Thông báo số 1108-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của Tỉnh ủy
1103-TB/TU Thông báo số 1103-TB/TU: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1102-TB/TU Thông báo số 1102-TB/TU: Tiếp dân chuyên đề tháng 3 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1085-TB/TU Thông báo số 1085-TB/TU: về việc thay đổi thời gian và hình thức Hội nghị
105-TB/VPTU Thông báo số 105-TB/VPTU: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
1081-TB/TU Thông báo số 1081-TB/TU: Về việc hoãn họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1079-TB/TU Thông báo số 1079-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1074-TB/TU Thông báo số 1074-TB/TU: Về bổ sung Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 của Tỉnh ủy
102-TB/VPTU Thông báo số 102-TB/VPTU: Phân công cán bộ trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
TC Thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy