TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1345-TB/TU Thông báo số 1345-TB/TU: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Tỉnh ủy
1342-TB/TU Thông báo số 1342-TB/TU: Tiếp dân tháng 9 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1336-TB/TU Thông báo số 1336-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian họp
1335-TB/TU Thông báo số 1335-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian Hội nghị (Thay thế Thông báo số 1334-TB/TU, ngày 19/8/2020)
1334-TB/TU Thông báo số 1334-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian Hội nghị
1328-TB/TU Thông báo số 1328-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của Tỉnh ủy
03-TB/BCĐ: Thông báo số 03-TB/BCĐ: Kết luận của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du
1323-TB/TU Thông báo số 1323-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy chiều ngày 01/8/2020
1320-TB/TU Thông báo số 1320-TB/TU: Hoãn duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025
317-TB/TU Thông báo số 1317-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy
1316-TB/TU Thông báo số 1316-TB/TU: Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1306-TB/TU Thông báo số 1306-TB/TU: Tiếp dân tháng 7 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1305-TB/TU Thông báo số 1305-TB/TU: Điều chỉnh thời gian phiên tiếp dân tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1304-TB/TU Thông báo số 1304-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy
1303-TB/TU Thông báo số 1303-TB/TU: Thay đổi thời gian họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
1302-TB/TU Thông báo số 1302-TB/TU: Điều chỉnh thời gian phiên tiếp dân tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1301-TB/TU Thông báo số 1301-TB/TU: Hoãn duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
1297-TB/TU Thông báo số 1297-TB/TU: Về thay đổi thời gian Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
02-TB/BCĐ Thông báo số 02-TB/BCĐ: Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du
1286-TB/TU Thông báo số 1286-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1285-TB/TU Thông báo số 1285-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy
1280-TB/TU Thông báo số 1280-TB/TU: về hoãn Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 04/6/2020
1264-TB/TU Thông báo số 1264-TB/TU: Thay đổi thời gian duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân
1366-CV/UBKTTU Công văn số 1366-CV/UBKTTU: Đề nghị đăng tải thông báo kết quả kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
1259-TB/TU Thông báo số 1259-TB/TU: Phân công chuẩn bị nội dung quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy