TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
764-TB/TU Thông báo số 764-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
103-TB/HĐ Thông báo số 103-TB/HĐ: Về triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
748-TB/TU Thông báo số 748-TB/TU: Thay đổi thành phần tại các điểm cầu ở tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
747-TB/TU Thông báo số 747-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
743-TB/TU Thông báo số 743-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11/2018 của Tỉnh ủy
730-TB/TU Thông báo số 730-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
326/TB-UBND Thông báo số 326/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
67-TB/VPTU Thông báo số 67-TB/VPTU: Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
66-TB/VPTU Thông báo số 66-TB/VPTU: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
721-TB/TU Thông báo số 721-TB/TU: Về việc hoãn tổ chức Hội nghị
1186-CV/TU Công văn số 1186-CV/TU: về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.
710-TB/TU Thông báo số 710-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 9/2018 của cấp ủy
708-TB/TU Thông báo số 708-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian kiểm tra, làm việc tại huyện Thạch Hà
698-TB/TU Thông báo số 698-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
694-TB/TU Thông báo số 694-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
688-TB/TU Thông báo số 688-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
686-TB/TU Thông báo số 686-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian và nội dung Hội nghị
685-TB/TU Thông báo số 685-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị
680-TB/TU Thông báo số 680-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị.
678-TB/TU Thông báo số 678-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
671-TB/TU Thông báo số 671-TB/TU: Về việc điều chỉnh lịch công tác
654-TB/TU Thông báo số 654-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
648-TB/TU Thông báo số 648-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
641-TB/TU Thông báo số 641-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian làm việc tại huyện Nghi Xuân
636-TB/TU Thông báo số 636-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy