Lê Đình Sơn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Đình Hà

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Hà Tân

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Minh Đạo

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tú Anh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Ngọc Châu

Giám đốc Sở Y tế

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Trung Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lương Phan Kỳ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trí Lạc

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trọng Sơn

Giám đốc Sở Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Văn Quảng

Giám đốc Sở Công thương

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đỗ Khoa Văn

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Xuân Thập

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thế Hoàn

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nghiêm Sỹ Đống

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Đình Gia

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Thị Hằng

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Văn Thành

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Tiến

Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Quốc Thị

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải

Giám đốc Công an tỉnh

Email: votronghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Kỳ

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Cương

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Danh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Như Dũng

Bí thư Huyện ủy Can Lộc

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà

Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Công Hàm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Thanh Hải

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Đình Hải

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trương Thanh Huyền

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Quốc Lập

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trịnh Văn Ngọc

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Hữu Tân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Trọng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Từ tháng 2 năm 2019)

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (Đã nghỉ hưu vào ngày 01/3/2019)

Email: havanthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Phan Cao Thanh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email: phancaothanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: nguyenvanhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nữ Y

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động: