Lê Đình Sơn Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Email: havanthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Phan Cao Thanh Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email: phancaothanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Huyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: nguyenvanhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nữ Y Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Sơn Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Văn Sao Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Hùng Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.883.999

Hoàng Đình Hà Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Hà Tân Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Ngọc Sơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Minh Đạo Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tú Anh Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Ngọc Châu Giám đốc Sở Y tế

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Trung Dũng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lương Phan Kỳ Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trí Lạc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trọng Sơn Giám đốc Sở Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Văn Quảng Giám đốc Sở Công thương

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đỗ Khoa Văn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Xuân Thập Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thế Hoàn Bí thư Tỉnh Đoàn

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nghiêm Sỹ Đống Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Đình Gia Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Thị Hằng Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Văn Thành Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Tiến Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Quốc Thị Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Kỳ Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Cương Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Danh Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Như Dũng Bí thư Huyện ủy Can Lộc

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Công Hàm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Thanh Hải Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Đình Hải Bí thư Thị ủy Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trương Thanh Huyền Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

Email:

Điện thoại:

Di động: