Lê Đình Sơn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Quốc Lập

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Nghỉ hưu từ tháng 1/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Từ tháng 2/2019)

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh (Đã chuyển công tác từ tháng 6/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tiến Hưng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Từ tháng 7/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (Nghỉ hưu từ tháng 3/2019)

Email: havanthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Từ tháng 4/2019)

Email: tranthedung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.488.137

Phan Cao Thanh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email: phancaothanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0903.456.679

Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Nghỉ hưu từ tháng 6/2018)

Email: nguyenvanhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà

Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy (Từ tháng 5/2019)

Email: tranbauha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Từ tháng 5/2019)

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nữ Y

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh (Nghỉ hưu từ tháng 8/2018)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Hùng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Từ tháng 10/ 2018)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Văn Sao

Giám đốc Công an tỉnh (Đã chuyển công tác từ tháng 3/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải

Giám đốc Công an tỉnh (Từ tháng 3/2019)

Email: votronghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trương Thanh Huyền

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Đình Hà

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: hoangdinhha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.273.980

Ngô Văn Huỳnh

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Email: ngovanhuynh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.626.778

Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Email: nguyenvanthanhubkt@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.431.076

Nguyễn Thanh Điện

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenthanhdien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.179.888

Lê Minh Đạo

Chánh Văn phòng ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tú Anh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Trọng

Giám đốc Sở Tài chính

Email: havantrong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trọng Sơn

Giám đốc Sở Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Văn Quảng

Giám đốc Sở Công thương

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Xuân Thập

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lương Phan Kỳ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trí Lạc

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Ngọc Châu

Giám đốc Sở Y tế

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Thanh

Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Trung Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đỗ Khoa Văn

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Việt

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Tiến Nghị

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Đình Hải

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Tiến

Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nguyệt

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Cương

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Văn Thành

Bí thư Thị ủy Kỳ anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Đình Gia

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Công Hàm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Như Dũng

Bí thư Huyện ủy Can Lộc

Email: nguyennhudung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.586494

Nguyễn Thế Hoàn

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Thanh Hải

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.490.056

Trần Văn Kỳ

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Hữu Tân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Hà Tân

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trịnh Văn Ngọc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nghiêm Sỹ Đống

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đinh Quốc Thị

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Danh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Thị Hằng

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Nhân Sâm

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động: