TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
791-MH/TU Mời họp số 791-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến Dự án nuôi tôm của Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh; việc xử lý, khắc phục thiệt hại tuyến đê biển do bão, lụt năm 2017 gây ra và giao ban tuần.
789-MH/TU Mời họp số 789-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
788-MH/TU Mời họp số 788-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 8/2019
787-MH/TU Mời họp số 787-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, quy trình sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
786-MH/TU Mời họp số 786-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và giao ban tuần
785-MH/TU Mời họp số 785-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp thảo luận về Phương án tổng thể, quy trình rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện sắp xếp xã.
784-MH/TU Mời họp số 784-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.
783-MH/TU Mời họp số 783-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe một số nội dung liên quan đến những kiến nghị, đề xuất về chính sách cho Dự án Formosa; chính sách đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và bàn nội dung công tác cán bộ.
782-MH/TU Mời họp số 782-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe một số nội dung liên quan đến những kiến nghị, đề xuất về chính sách cho Dự án Formosa, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và bàn nội dung công tác cán bộ.
781-MH/TU Mời họp số 781-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Luật gia tỉnh, lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và giao ban tuần
780-MH/TU Mời họp số 780-MH/TU: Thường trực tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp triển khai nhiệm vụ thời gian tới
774-MH/TU Mời họp số 774-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng; sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
771-MH/TU Mời họp số 771-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
768-MH/TU Mời họp số 768-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
767-MH/TU Mời họp số 767-MH/TU: Các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp triển khai nhiệm vụ
759-MH/TU Mời họp số 759-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ
757-MH/TU Mời họp số 757-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số chính sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
755-MH/TU Mời họp số 755-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số cơ chế, chính sách trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
754-MH/TU Mời họp 754-MH/TU: Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Phương án tổng thể sáp nhập xã và Phương án sắp xếp, bố trí cơ cấu, số lượng cán bộ các xã sau sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ.
752-MH/TU Mời họp số 752-MH/TU: Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị năm 2011; tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2016 đến nay của tỉnh.
750-MH/TU Mời họp số 750-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 6/2019
751-MH/TU Mời họp số 751-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình hoạt động của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã triển khai và đã có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giải pháp phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
750-MH/TU Mời họp số 750-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
749-MH/TU Mời họp số 749-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; nghe và cho ý kiến về nội dung Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
741-MH/TU Mời họp số 741-MH/TU: Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với đại diện Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phân công, giới thiệu chuyên viên theo dõi địa bàn.