TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
901-MH/TU Mời họp số 901-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
900-MH/TU Mời họp số 900-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
898-MH/TU Mời họp số 898-MH/U: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và vì chủ nghĩa xã hội” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
895-MH/TU Mời họp số 895-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; quán triệt Kết luận số 158-KL/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về hội quần chúng.
893-MH/TU Mời họp số 893-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và mừng Đảng, mừng Xuân 2020.
892-MH/TU Mời họp số 892-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
888-MH/TU Mời họp số 888-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2020 - 2021 tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020) và Mừng Xuân Canh Tý; triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
887-MH/TU Mời họp số 887-MH/TU: Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
886-MH/TU Mời họp số 886-MH/TU: Tổ nghiên cứu Chuyên đề “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo” họp thảo luận về dự thảo Chuyên đề.
885-MH/TU Mời họp số 885-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
884-MH/TU Mời họp số 884-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo Chuyên đề “Xây dựng chiến lược cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
882-MH/TU Mời họp số 882-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
883-MH/TU Mời họp số 883-MH/TU: Ngày 25/12/2019, Tỉnh ủy có Giấy mời số 874-MH/TU, nay Ban Nội chính Trung ương có Văn bản số 4870-CV/BNCTW, ngày 02/1/2020 về thay đổi, bổ sung thành phần đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2019; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:
881-MH/TU Mời họp số 881-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho các xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.
877-MH/TU Mời họp số 877-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
880-MH/TU Mời họp số 880-MH/TU: Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
879-MH/TU Mời họp số 879-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo Chuyên đề “Đổi mới, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”; cho ý kiến về dự thảo Đề án “Chỉ định cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy huyện, thị xã và tăng cường cán bộ biên phòng làm phó bí thư đảng ủy các xã biên giới nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
878-MH/TU Mời họp số 878-MH/TU: Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
876-MH/TU Mời họp số 876-MH/TU: Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020.
874-MH/TU Mời họp số 874-MH/TU: Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:
875-MH/TU Mời họp số 875-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
872-MH/TU Mời họp số 872-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và các nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và giao ban tuần.
868-MH/TU Mời họp số 868-MH/TU: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
867-GM/TU Giấy mời số 867-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 12/2019.
866-MH/TU Mời họp số 866-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một số nội dung về công tác cán bộ; bổ cứu các vấn đề khi thực hiện quy trình và vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận 144-KL/TU và Nghị quyết 164/NQ-HĐND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.