TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
348-MH/TU Mời họp số 348-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
342-MH/TU Mời họp số 342-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
340-MH/TU Mời họp số 340-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; cho ý kiến về chương trình và một số nội dung thuộc thẩm quyền tại Kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và bàn một số nội dung công tác cán bộ.
334-MH/TU Mời họp số 334-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, năm 2022.
332-MH/TU Mời họp số 332-MH/TU: Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
329-MH/TU Mời họp số 329-MH/TU: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022
326-MH/TU Mời họp số 326-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025 nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh .
323-MH/TU Mời họp số 323-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới”.
319-MH/TU Mời họp số 319-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Hội Khoa học kinh tế tỉnh.
318-MH/TU Mời họp số 318-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
317-MH/TU Mời họp số 317-MH/TU: Thực hiện Công văn số 2947-CV/BTGTW, ngày 13/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết nối đường truyền Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
315-MH/TU Mời họp số 315-MH/TU: Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
314-MH/TU Mời họp số 314-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Hội Khoa học kinh tế tỉnh và giao ban tuần.
312-MH/TU Mời họp số 312-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
309-MH/TU Mời họp số 309-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo triển khai Chuyên đề thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; cho ý kiến về Dự án công viên trung tâm, Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City tại thành phố Hà Tĩnh và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
308-MH/TU Mời họp số 308-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh để nghe kết quả triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với thành phố Hà Tĩnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
305-MH/TU Mời họp số 305-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh để nghe kết quả triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với thành phố Hà Tĩnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
302-MH/TU Mời họp số 302-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
300-MH/TU Mời họp số 300-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính.
298-MH/TU Mời họp số 298-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
297-MH/TU Mời họp số 297-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh và giao ban tuần.
269-MH/TU Mời họp số 269-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh để nghe kết quả triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với thành phố Hà Tĩnh thời gian qua và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
295-MH/TU Mời họp số 295-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.
291-MH/TU Mời họp số 291-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến về Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics; cho ý kiến về một số nội dung do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình và bàn một số nội dung công tác cán bộ
263-MH/TU Mời họp số 263-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022