TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
615-MH/TU Mời họp số 615-MH/TU: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
614-MH/TU Mời họp số 614-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban nghe công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 240 năm sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ, Lễ công bố quyết định huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, Gặp mặt sỹ quan cấp tướng là con em, dâu, rể quê hương Hà Tĩnh, Lễ hội Cam năm 2018 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.
613-MH/TU Mời họp số 613-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh gián tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 12 năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
612-MH/TU Mời họp số 612-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 27 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và cho ý kiến về một số Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh
Mời họp 611-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và nghe cho ý kiến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; nội dung các đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và triển khai một số nội dung quan trọng khác
610-MH/TU Mời họp số 610-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
609-MH/TU Mời họp số 609-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 26 thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
608-MH/TU Mời họp số 608-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
607-MH/TU Mời họp số 607-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý
606-MH/TU Mời họp số 606-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
605-MH/TU Mời họp 605-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thượng vụ Thị ủy Hồng Lĩnh về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
604-MH/TU Mời họp số 604-MH/TU: Tổ giúp việc Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Hà Tĩnh theo Công văn số 3420-CV/BNCTW, ngày 20/11/2018 của Ban Nội chính Trung ương
602-MH/TU Mời họp số 602-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
599-MH/TU Mời họp số 599-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
598-MH/TU Mời họp số 598-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để đánh giá tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
596-MH/TU Mời họp số 596-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 10 năm 2018; nghe đề án 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thống nhất sửa đổi một số nội dung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
595-MH/TU Mời họp số 595-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
592-MH/TU Mời họp số 592-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về một số nội dung công tác cán bộ
593-MH/TU Mời họp số 593-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
590-MH/TU Mời họp số 590-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đề nghị xét, công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Huyện nông thôn mới
589-MH/TU Mời họp số 589-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung khác.
587-MH/TU Mời họp số 587-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đợt thứ 4 năm 2018 và giao ban tuần.
585-MH/TU Mời họp số 585-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng"
Số 854-MH/TU Mời họp số 854-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone để nghe đánh giá kết quả hai năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Hà Tĩnh với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.
Số 853-MH/TU Mời họp số 853-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 9 năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.