TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1177-MH/TU Mời họp số 1177-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe tổng thể về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1176-MH/TU Mời họp số 1176-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh
1174-MH/TU Mời họp số 1174-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
1173-MH/TU Mời họp số 1173-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức họp tổng kết phong trào thi đua và thống nhất danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng theo Chỉ thị số 42-CT/TU.
1172-MH/TU Mời họp số 1172-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe và cho ý kiến về Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thống nhất dự kiến phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung về công tác nhân sự tiếp theo.
1171-MH/TU Mời họp số 1171-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần và Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp bàn một số nội dung về công tác nhân sự tiếp theo.
1170-MH/TU Mời họp số 1170-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp bàn một số nội dung về công tác nhân sự tiếp theo.
1169-MH/TU Mời họp số 1169-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp góp ý dự thảo cuốn sách “Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Từ đại hội đến đại hội (1930 - 2020)” và nghe báo cáo, cho ý kiến công tác nhân sự tiếp theo.
1168-MH/TU Mời họp số 1168-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh.
1167-MH/TU Mời họp số 1167-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe các cơ quan chức năng báo cáo xác minh đơn thư tố cáo cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
1165-MH/TU Mời họp số 1165-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
1164-MH/TU Mời họp số 1164-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo, cho chủ trương Đề án Đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo Quỹ đất sạch hai bên đường để đấu giá đất gắn với quy hoạch vùng công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh.
1163-MH/TU Mời họp số 1163-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.
1162-MH/TU Mời họp số 1162-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thảo luận về công tác nhân sự tiếp theo.
1161-MH/TU Mời họp số 1161-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du họp triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
1160-MH/TU Mời họp số 1160-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự tiếp theo.
1157-MH/TU Mời họp số 1157-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe tổng thể về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1156-MH/TU: Mời họp số 1156-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII.
1152-MH/TU Mời họp số 1152-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự tiếp theo.
1151-MH/TU Mời họp số 1151-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn T&T để nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án Tổ hợp Điện khí LNG Vũng Áng 3.
1148-MH/TU Mời họp số 1148-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban các cơ quan Khối Nội chính và nghe tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh.
1144-MH/TU Mời họp số 1144-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe tình hình, kết quả thực hiện đầu tư công trên địa bàn thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, giải pháp thời gian tới.
1145-MH/TU Mời họp số 1145-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
1143-MH/TU Mời họp số 1143-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh.
1142-MH/TU Mời họp số 1142-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.