TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
830-MH/TU Mời họp số 830-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh; nghe Thường trực Huyện ủy Hương Khê báo cáo việc triển khai dự án khu xử lý rác thải tập trung huyện Hương Khê và giao ban tuần.
829-MH/TU Mời họp số 829-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo rà soát Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, lập Quy hoạch tỉnh 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
827-MH/TU Mời họp số 827-MH/TU: Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.
826-MH/TU Mời họp số 826-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và giao ban tuần.
823-MH/TU Mời họp số 823-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số dự án đầu tư tại thành phố Hà Tĩnh, về Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bàn công tác cán bộ.
822-MH/TU Mời họp số 822-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 05 xã thuộc huyện Thạch Hà thuộc diện sắp xếp (chọn làm điểm) và làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
821-MH/TU Mời họp 821-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản - Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về tình hình hoạt động thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
820-MH/TU Mời họp số 820-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
818-MH/TU Mời họp số 818-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm tỉnh đi kiểm tra, làm việc với huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
816-GM/TU Giấy mời số 816-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 3 năm 2019
817-MH/TU Mời họp số 817-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo công tác thi đua khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giao ban tuần. (Thay thế Giấy mời họp số 815-MH/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy)
815-MH/TU Mời họp số 815-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và giao ban tuần
814-MH/TU Mời họp số 814-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã của huyện Cẩm Xuyên thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
813-MH/TU Mời họp số 813-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã của huyện Hương Sơn thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới (chọn làm điểm) và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
811-MH/TU Mời họp số 811-MH/TU: Tổ Biên tập chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp thảo luận Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
807-MH/TU Mời họp số 807-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp nghe, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
804-MH/TU Mời họp số 804-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
803-MH/TU Mời họp số 803-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, bố trí và chính sách đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
802-MH/TU Mời họp số 802-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
801-MH/TU Mời họp số 801-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
799-MH/TU Mời họp số 799-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến kế hoạch tham gia sự kiện Kỷ niệm 200 năm năm mất Đại thi hào Nguyễn Du tổ chức tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp; làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Big C và giao ban tuần.
798-MH/TU Mời họp số 798-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
796-MH/TU Mời họp số 796-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, vinh danh điển hình tiên tiến và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
797-MH/TU Mời họp số 797-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị huyện trong 8 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
793-MH/TU Mời họp số 793-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 8 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.