TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
30-MH/TU Mời họp số 30-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, cho ý kiến một số nội dung trình Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh; nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
28-MH/TU Mời họp số 28-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến về nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh; cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
26-MH/TU Mời họp số 26-MH/TU: Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chương trình và thành phần tham sự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:
20-MH/TU Mời họp số 20-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh.
18-MH/TU Mời họp số 18-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 11/2020.
15-MH/TU Mời họp số 15-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy góp ý Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Thay thế Giấy mời số 14-MH/TU, ngày 06/11/2020)
13-MH/TU Mời họp số 13-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp thảo luận ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Thay thế Giấy mời số 10-MH/TU, ngày 03/11/2020 của Tỉnh ủy)
12-MH/TU Mời họp số 12-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất kiện toàn nhân sự sau Đại hội.
11-MH/TU Mời họp số 11-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
10-MH/TU Mời họp số 10-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp nghe, cho ý kiến ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh.
09-MH/TU Mời họp số 09-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
07-MH/TU Mời họp số 07-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ sau đại hội đảng bộ cấp huyện, công tác khắc phục hậu quả lụt bão, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
06-MH/TU Mời họp số 06-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến về ban hành Nghị quyết một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh.
05-MH/TU Mời họp số 05-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
04-GM/TU Giấy mời số 04-GM/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia thắp hương tại Đài hóa thân Hoàn vũ, tiễn đưa các chiến sỹ về quê nhà.
03-MH/TU Mời họp số 03-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình công tác phòng, chống mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.
02-MH/TU Mời họp số 02-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 10/2020
1192-MH/TU Mời họp số 1192-MH/TU: Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1186-MH/TU Mời họp số 1186-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp hoàn chỉnh Đề án nhân sự Đại hội; Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp soát xét tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1185-MH/TU Mời họp số 1185-MH/TU: Tiểu ban Tổ chức Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
49-MH/VPTU Mời họp số 49-MH/VPTU: Để chuẩn bị công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai nhiệm vụ.
1183-MH/TU Mời họp số 1183-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe tiến độ thực hiện đầu tư công trên địa bàn thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hiện thời gian tới.
1182-MH/TU Mời họp số 1182-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt Chương trình chào mừng khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của đại diện các tầng lớp Nhân dân.
1181-MH/TU Mời họp số 1181-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất hoàn chỉnh Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1180-MH/TU Mời họp số 1180-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần và Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp bàn một số nội dung về công tác nhân sự tiếp theo.