TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
139-MH/TU Mời họp số 139-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
126-MH/TU Mời họp số 126-MH/TU: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp trực tuyến để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới.
120-MH/TU Mời họp số 120-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 03 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới.
119-MH/TU Mời họp số 119-MH/TUĐại diện Thường trực Tỉnh ủy và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2021.
114-MH/TU Mời họp số 114-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đề án nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; nghe báo cáo kết quả 02 năm thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
113-MH/TU Mời họp số 113-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân để nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
111-MH/TU Mời họp số 111-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
107-MH/TU Mời họp số 107-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh để nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
96-MH/TU Mời họp số 96-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh
87-MH/TU Mời họp số 87-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình, kết quả 02 năm thực hiện mô hình Văn phòng cấp ủy phục vụ chung và giao ban tuần.
88-MH/TU Mời họp số 88-MH/TU: Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp triển khai nhiệm vụ.
83-MH/TU Mời họp số 83-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến về nhân sự tham gia ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
77-MH/TU Mời họp số 77-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
76-MH/TU Mời họp số 76-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
75-MH/TU Mời họp số 75-MH/TU: Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
74-MH/TU Mời họp số 74-MH/TU: Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp triển khai nhiệm vụ.
73-MH/TU Mời họp số 73-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
66-MH/TU Mời họp số 66-MH/TU: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
61-MH/TU Mời họp số 61-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ, kết quả xử lý một số vụ việc thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại tồn đọng và giao ban tuần.
59-MH/TU Mời họp số 59-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
58-MH/TU Mời họp số 58-MH/TU: Do trùng lịch họp nên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021.
57-MH/TU Mời họp số 57-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
56-MH/TU Mời họp số 56-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá, xếp loại tổ chức đảng năm 2020 và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
55-MHTU Mời họp số 55-MHTU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.
54-MH/TU Mời họp số 54-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.