TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
704-MH/TU Mời họp số 704-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 – 2020 họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
703-MH/TU Mời họp số 703-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án tổng thể sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
702-MH/TU Mời họp số 702-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
699-MH/TU Mời họp số 699-MH/TU: Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
698-MH/TU Mời họp số 698-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến nội dung Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới”.
697-MH/TU Mời họp số 697-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giao ban tuần.
694-MH/TU Mời họp số 694-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ.
693-MH/TU Mời họp số 693-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Văn phòng và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thống nhất ban hành các quy định về Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
691-MH/TU Mời họp số 691-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019; nghe báo cáo tiến độ thực hiện rà soát Quy hoạch KT-XH tỉnh
690-MH/TU Mời họp số 690-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I/2019 triển khai nhiệm vụ quý II/2019
682-MH/TU Mời họp số 682-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, nghe báo cáo quy hoạch xây dựng và chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Thiên Cầm
681-MH/TU Mời họp số 681-MH/TU: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X.
679-MH/TU Mời họp số 679-MH/TU: Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo", Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
678-MH/TU Mời họp số 678-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 5).
677-MH/TU Mời họp số 677-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 4).
676-MH/TU Mời họp số 676-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 3).
675-MH/TU Mời họp số 675-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 2).
674-MH/TU Mời họp số 674-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 1).
673-MH/TU Mời họp số 673-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
672-MH/TU Mời họp số 672-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
671-MH/TU Mời họp số 671-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
668-MH/TU Mời họp số 668-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn một số nội dung về công tác cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác
667-MH/TU Mời họp số 667-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
666-MH/TU Mời họp số 666-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và giao ban tuần.
664-MH/TU Mời họp số 664-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về một số chủ trương sát nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp