TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
971-MH/TU Mời họp số 971-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp nghe dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung về phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025; bàn một số nội dung về công tác cán bộ và giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
970-MH/TU: Mời họp số 970-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo phương án sàng lọc, lấy mẫu, cách ly và xử lý các tổ chức, cá nhân tập trung đông người tại một số giáo xứ trái quy định, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
969-MH/TU Mời họp số 969-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII, Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; bàn một số nội dung về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
968-MH/TU Mời họp số 968-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe kết quả bước đầu, dự báo tình hình, giải pháp phòng, chống dịch; báo cáo dự kiến chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất thời gian tới.
967-MH/TU Mời họp số 967-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn về một số nội dung trong công tác cán bộ.
964-MH/TU Mời họp số 964-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Tổ khảo sát nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo về phân công nhiệm vụ của Tổ khảo sát, đề cương nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành khảo sát nhân sự.
965-MH/TU Mời họp số 965-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung liên quan đến nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
963-MH/TU Mời họp số 963-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nghe và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
957-MH/TU Mời họp số 957-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh nghe và cho ý kiến về Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Đề án đổi mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
955-MH/TU Mời họp số 955-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương, cấp bách thời gian tới.
956-MH/TU Mời họp số 956-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
954-MH/TU Mời họp số 954-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự thảo Kết luận thanh tra Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa.
953-MH/TU Mời họp số 953-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả bước đầu việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn Công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và giao ban các cơ quan Khối nội chính.
952-MH/TU Mời họp số 952-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương pháp hướng dẫn đánh giá của Tổ Khảo sát, lấy phiếu tín nhiệm, rà soát dự thảo Đề án nhân sự và kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần.
951-MH/TU Mời họp số 951-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc thực hiện các đề án sắp xếp hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh.
950-MH/TU Mời họp số 950-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.
949-MH/TU Mời họp số 949-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe tiến độ triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND, ngày 13/12/2017 và Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các dự án còn vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai tồn đọng trên địa bàn tỉnh.
947-MH/TU Mời họp số 947-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 về sắp xếp các tổ chức hội quần chúng đặc thù trên địa bàn tỉnh.
946-MH/TU Mời họp số 946-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban quản lý các dự án tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
945-MH/TU Mời họp số 945-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
944-MH/TU Mời họp số 944-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để rút kinh nghiệm qua công tác tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
943-MH/TU Mời họp số 943-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và phương án chuyển giai đoạn phòng, chống dịch bệnh thời gian tới; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
940-MH/TU Mời họp số 940-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo (lần 5) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. (Thay thế giấy Mời họp số 935-MH/TU, ngày 28/02/2020)
938-MH/TU Mời họp số 938-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
937-MH/TU Mời họp số 937-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh để quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.