TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
741-MH/TU Mời họp số 741-MH/TU: Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với đại diện Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phân công, giới thiệu chuyên viên theo dõi địa bàn.
738-MH/TU Mời họp số 738-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban nội bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
736-MH/TU Mời họp số 736-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Mời họp số 735-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần Nafoods Group.
734-MH/TU Mời họp số 734-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cải tạo, xây dựng Nhà làm việc Cơ quan Tỉnh ủy.
733-MH/TU Mời họp số 733-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
731-MH/TU Mời họp số 731-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
730-MH/TU Mời họp số 730-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
729-MH/TU Mời họp số 729-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án tổng thể sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ.
Mời họp số 728-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 5 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
725-MH/TU Mời họp số 725-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phó bí thư thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc nghe đánh giá về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
720-MH/TU Mời họp số 720-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Đoàn công tác của tỉnh báo cáo kết quả tìm hiểu thực tế một số nhà máy xử lý rác sản xuất điện năng và cơ sở sản xuất thiết bị sử dụng cho nhà máy điện rác tại Nhật Bản và Trung Quốc
714-MH/TU Mời họp số 714-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án sáp nhập xã của các huyện, thành phố, thị xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
711-MH/TU Mời họp số 711-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ; làm việc với đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự và giao ban tuần.
709-MH/TU Mời họp số 709-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo công tác bảo vệ môi trường của huyện Hương Khê.
707-MH/TU Mời họp số 707-MH: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019
706-MH/TU Mời họp số 706-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 33 bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020.
704-MH/TU Mời họp số 704-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 – 2020 họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
703-MH/TU Mời họp số 703-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án tổng thể sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
702-MH/TU Mời họp số 702-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
699-MH/TU Mời họp số 699-MH/TU: Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
698-MH/TU Mời họp số 698-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến nội dung Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới”.
697-MH/TU Mời họp số 697-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giao ban tuần.
694-MH/TU Mời họp số 694-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ.
693-MH/TU Mời họp số 693-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Văn phòng và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thống nhất ban hành các quy định về Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.