TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
488-MH/TU Mời họp số 488-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu và giao ban tuần.
489-MH/TU Mời họp số 489-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 15 nghe và cho ý kiến về Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới; Đề án Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 và những năm tiếp theo; bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
487-MH/TU Mời họp số 487-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề "Quán triệt một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và đạo đức công vụ Tư pháp" do đồng chí Trung tướng Trần Văn Độ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương truyền đạt
486-MH/TU Mời họp số 486-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
484-MH/TU Mời họp số 484-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
485-MH/TU Mời họp số 485-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 668-QĐ/TU, ngày 12/7/2013 về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định số 335-QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và một số nội dung về công tác cán bộ.
483-MH/TU Mời họp số 483-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn nghe tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
482-MH/TU Mời họp số 482-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính để nghe và cho ý kiến chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
480-MH/TU Mời họp số 480-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp nghe công tác chuẩn bị và thống nhất các nội dung tổ chức: Tổng kết và trao giải cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cứ nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Tọa đàm, giao lưu với chủ đề "Xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu sự bền vững trong xây dựng nông thôn mới".
479-MH/TU Mời họp số 479-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các hội đặc thù cấp tỉnh, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
478-MH/TU Mời họp số 478-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo trong tình hình mới và triển khai Luật tín gưỡng, tôn giáo.
476-MH/TU Mời họp số 476-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cơ quan Tỉnh ủy, Báo Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú để nghe tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
475-MH/TU Mời họp số 475-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe nội dung về bài trí thờ tự và sử dụng câu đối hoành phi tại Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh và giao ban tuần.
474-MH/TU Mời họp 474-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới Quý I/2018; kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời gian tới.
473-MH/TU Mời họp số 473-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay"
471-MH/TU Mời họp số 471-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020"
470-MH/TU Mời họp số 470-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về chuyên đề "Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp"
465-MH/TU Mời họp số 465-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo về Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê và giao ban tuần
461-MH/TU Mời họp số 461-MH/TU: Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
459-MH/TU Mời họp số 459-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các nội dung: Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; chủ trương rà soát, đánh giá thực trạng các khoản thu trong các trường học và cơ sở giáo dục; việc phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra nhà nước; dự thảo Quy định tổ chức các hội nghị và giao ban tuần.
457-MH/TU Mời họp số 457-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018 và giao ban tuần
455-MH/TU Mời họp số 455-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018; kế hoạch tổ chức tổng kết cuộc thi "Khu dân cử nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017"; Hội thảo toàn quốc về Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm
454-MH/TU Mời họp 454-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới
452-GM/TU Giấy mời số 452-MH/TU: Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2018) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tộ quốc tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Tượng đài Trần Phú tại thành phố Hà Tĩnh
450-MH/TU Mời họp số 450-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018