Hà Văn Trọng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm

Email: havantrong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Thanh Hải

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.490.056

Nguyễn Văn Hổ

Phó Chủ nhiệm

Email: nguyenvanho@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.059.752

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Chủ nhiệm

Email: nguyenthinhuquynh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.478.418

Nguyễn Văn Phượng

Ủy viên

Email: nguyenvanphuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.000.233

Trần Hậu Trung

Ủy viên

Email: tranhautrung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.016.234

Lê Thị Hạnh

Ủy viên

Email: lethihanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.924.568

Nguyễn Thị Anh Trúc

Ủy viên

Email: nguyenthianhtruc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0977.607.372

Nguyễn Thị Thu Trang

Ủy viên

Email: nguyenthithutrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.425.288

Trần Văn Viện

Trưởng Phòng Nghiệp vụ III

Email: tranvanvien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0977.157.665

Đặng Văn Thái

Trưởng phòng Nghiệp vụ -Tổng hợp

Email: dangvanthai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0904.887.777

Nguyễn Thị Bình

Trưởng phòng Nghiệp vụ I

Email: nguyenthibinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0941.178.998

Nguyễn Xuân Lập

Trưởng phòng Nghiệp vụ II

Email: tranxuanlap@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0963.954.568; 0916.664.586

Nguyễn Lương Tuấn

Phó phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Email:

Điện thoại:

Di động: 0916.074.568; 0963.784.568

Nguyễn Văn Lựu

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I

Email: nguyenvanluu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.012.678

Thái Thị Thúy Huyền

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III

Email: thaithithuyhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.223.567

Phạm Thị Thắm

Kiểm tra viên, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Email: phamthitham@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0918.587.997

Nguyễn Thị Linh

Kiểm tra viên, Phòng Nghiệp vụ II

Email: nguyenthilinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.993.699

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Kiểm tra viên chính, Phòng Nghiệp vụ II

Email: nguyenthiquyngtrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.739.998

Phan Viết Hùng

Kiểm tra viên, Phòng Nghiệp vụ I

Email: phanviethung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.618.788

Nguyễn Thị Thủy

Kiểm tra viên, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Email: nguyenthithuy@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0856.606.777

Nguyễn Thị Thúy An

Kiểm tra viên, Phòng Nghiệp vụ I

Email: nguyenthithuyan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.196.999

Võ Viết Tiếp

Kiểm tra viên, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Email: voviettiep@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.237.075

Mai Lương Hà Giang

Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ III

Email: mailuonghagiang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.733.336

Hồ Hồng Thắm

Cán bộ Phòng nghiệp vụ Tổng hợp

Email:

Điện thoại:

Di động: 0947.177444; 0943.321168

Nguyễn Xuân Long

Cán bộ Phòng nghiệp vụ Tổng hợp

Email:

Điện thoại:

Di động: 0914.126.676; 0973.500.029