Hoàng Trung Dũng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Email: tranthedung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.556.917

Võ Trọng Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.039

Hà Văn Trọng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: havantrong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.128204

Hà Văn Hùng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.883.999

Trương Thanh Huyền

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: tranbauha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Tú Anh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nhật Tân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Hồng Nhân

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Khắc Thuyết

Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Đình Hải

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Kỳ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Ngọc Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thanh Điện

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenthanhdien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.179.888

Lê Minh Đạo

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Minh Đức

Phó Trưởng Ban Thường trực Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenminhduc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.367

Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

Email: nguyenvanthanhubkt@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.431.076

Nguyễn Thành Đồng

Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Ngô Văn Huỳnh

Phó Trưởng ban Thường trực Dân vận Tỉnh ủy

Email: ngovanhuynh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.626.778

Nguyễn Trọng Tứ

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nghiêm Sỹ Đống

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Danh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Mai Thủy

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Thành Đông

Bí thư Tỉnh Đoàn

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Việt Hà

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trịnh Văn Ngọc

Giám đốc Sở Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Văn Quảng

Giám đốc Sở Công thương

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lương Phan Kỳ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Việt

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trí Lạc

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Email:

Điện thoại:

Di động:

Bùi Xuân Thập

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Thị Quỳnh Diệp

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email:

Điện thoại:

Di động:

Phan Thị Nguyệt Thu

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Tiến Nghị

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Trung Phước

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Văn Thành

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Thanh Hải

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Ngọc Huấn

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê

Email: lengochuan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Bùi Nhân Sâm

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Hà Tân

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang

Email:

Điện thoại:

Di động:

Phạm Đăng Nhật

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên

Email: phamdangnhat@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Đình Gia

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nguyệt

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thế Hoàn

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

Email:

Điện thoại:

Di động: