Lê Đình Sơn

Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (Đã nghỉ hưu vào ngày 01/1/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Từ tháng 2 năm 2019)

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (Đã nghỉ hưu vào ngày 01/3/2019)

Email: havanthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Phan Cao Thanh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email: phancaothanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Đã nghỉ hưu vào ngày 01/6/2018)

Email: nguyenvanhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải

UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Email: votronghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà

Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Hùng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.883.999

Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Văn Sao

Giám đốc Công an tỉnh (Đã chuyển công tác từ tháng 3/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động: