Lê Đình Sơn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (Nghỉ hưu từ tháng 1/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Từ tháng 2/2019)

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Đã chuyển công tác từ tháng 6/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Tiến Hưng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Từ tháng 7/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (Nghỉ hưu từ tháng 3/2019)

Email: havanthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Thế Dũng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Từ tháng 4/2019)

Email: tranthedung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.488.137

Phan Cao Thanh

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email: phancaothanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0903.456.679

Nguyễn Văn Huyên

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Nghỉ hưu từ tháng 6/2018)

Email: nguyenvanhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Báu Hà

Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy (Từ tháng 5/2019)

Email: tranbauha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Từ tháng 5/2019)

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ tháng 4/2020)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Nghỉ hưu từ tháng 8/2018)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Hùng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Từ tháng 10/2018)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Văn Sao

Giám đốc Công an tỉnh (Đã chuyển công tác từ tháng 3/2019)

Email:

Điện thoại:

Di động:

Võ Trọng Hải

Giám đốc Công an tỉnh (Từ tháng 3/2019)

Email: votronghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh (Từ tháng 4/2020)

Email:

Điện thoại:

Di động: