Lê Đình Sơn Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Nam Hồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Khánh Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hà Văn Thạch Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Email: havanthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Gái Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Trung Dũng Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email: hoangtrungdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Phan Cao Thanh Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Email: phancaothanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Huyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: nguyenvanhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Nữ Y Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Quốc Vinh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Dương Tất Thắng Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Từ Văn Diện Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Văn Sơn Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Lê Văn Sao Giám đốc Công an tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Email:

Điện thoại:

Di động: