TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
763-TB/TU Thông báo số 763-TB/TU: Điều chỉnh thời gian làm việc với Đoàn công tác của Đảng ủy Quân khu 4
762-TB/TU Thông báo số 762-TB/TU: Thay đổi thời gian các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
760-TB/TU Thông báo số 760-TB/TU: Điều chỉnh thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
758-TB/TU Thông báo số 758-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của Tỉnh ủy
751-TB/TU Thông báo số 751-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2023
734-TB/TU Thông báo số 734-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2023
724-TB/TU Thông báo số 724-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2023
701-TB/TU Thông báo số 701-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2022
681-TB/TU Thông báo số 681-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy
673-TB/TU Thông báo số 673-TB/TU : Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2022.
655-TB/TU Thông báo số 655-TB/TU: về tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2022
627-TB/TU Thông báo số 627-TB/TU: Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 9 năm 2022.
595-TB/TU Thông báo số 595-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2022
591-TB/TU Thông báo số 591-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy
577-TB/TU Thông báo số 577-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2022
570-TB/TU Thông báo số 570-TB/TU: Hoãn làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh
569-TB/TU Thông báo số 569-TB/TU: Hoãn duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh
567-TB/TU Thông báo số 567-TB/TU: Hoãn cuộc làm việc với Hội Kiều học Việt Nam
560-TB/TU Thông báo số 560-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy tháng 6 năm 2022
556-TB/TU Thông báo số 556-TB/TU: Phân công tham dự các hoạt động Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)
555-TB/TU Thông báo số 555-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy
554-TB/TU Thông báo số 554-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2022
540 -TB/TU Thông báo số 540 -TB/TU : Điều chỉnh thời gian Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Hội Khoa học Kinh tế tỉnh
539-TB/TU Thông báo số 539-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2022
527-TB/TU Thông báo số 527-TB/TU: về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy