TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 922-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 922-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 922-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2023
Ngày ban hành 14/11/2023 Ngày hết hạn 15/11/2023
Người ký Hồ Đức Diệu Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm