TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 921-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 921-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 921-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2023 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành 11/11/2023 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm