TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 81-TB/BTCTU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 81-TB/BTCTU
Trích yếu Thông báo số 81-TB/BTCTU: Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành 12/09/2023 Ngày hết hạn
Người ký Phan Thị Tố Hoa Chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đính kèm