TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 868-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 868-TB/TU
Trích yếu Thông báo số 868-TB/TU: Hoãn họp Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Ngày ban hành 22/08/2023 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm