Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã ban hành Công văn 662-CV/Th.U, ngày 13/11/2017 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, trong đó bổ sung một số nội dung về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân; gợi ý kiểm điểm một số đơn vị.

Vừa qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thời gian qua, nhiều khu dân cư đã có sự chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế - xã hội, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng quê hương, trong đó có giáo xứ Vĩnh Phước (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên) và thôn Yên Lạc (xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà).

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Kỳ Anh luôn chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là sau khi xảy ra sự cố môi trường biển và trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2007, thị xã Hà Tĩnh được công nhận Thành phố trực thuộc tỉnh, trải qua hơn một thập kỷ, thành phố Hà Tĩnh đã chuyển mình mạnh mẽ. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết để thành phố xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại.

Sáng ngày 19/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017, bàn kế hoạch năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng huyện Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo, góp phần quan trọng vào việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.

Sáng ngày 10/11/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017; đánh giá kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 và báo cáo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên huyện Thạch Hà đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Vừa qua, ban chấp hành đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu kết quả đạt được và phương hướng, nhiệm vụ của một số địa phương:

Chiều ngày 17/10/2017, huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là Quyết định số 49).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa qua, các cấp ủy từ cơ sở đến huyện đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” một cách nghiêm túc, đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ vừa được Hội nghị trung ương 6 khóa XII đề ra.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, trong 9 tháng đầu năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Nghi Xuân đã tích cực triển khai các mặt công tác, đặc biệt là tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đồng Lộc (huyện Can Lộc) là đô thị loại V.

Vụ Đông năm nay, huyện Thạch Hà có kế hoạch gieo trồng 1.660ha diện tích cây trồng các loại (800ha rau, 500 ha khoai, 260 ha ngô sinh khối, 100 ha ngô lấy hạt và trồng thử nghiệm 42ha cây chà là, duy trì 26,7 ha rau công nghệ cao trên cát...), đồng thời phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết sản phẩm, phấn đấu tổng đàn trâu bò đạt 26.856 con, đàn lợn 256.502 con, đàn gia cầm 1.350.000 con.

Bão số 10 đi qua để lại hậu quả hết sức nặng nề cho thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh. Trước hoàn cảnh đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương đã nỗ lực khắc phục hậu quả với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người dân từ khắp mọi miền.

Sáng ngày 21/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.