Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Tĩnh
EmailPrintAa
17:20 20/09/2023

Chiều ngày 19/9/2023, Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức giao ban với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nhà văn hóa mẫu, tổ dân phố mẫu, tuyến đường tự quản, vệ sinh môi trường, đầu tư công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị; lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Phối hợp, vận động tặng quà cho hộ nghèo, các đối tượng khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ khác. Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Phan Ngọc Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh gia cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố đã bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị các cấp và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2023; chủ động bám sát kế hoạch của Thành phố để xây dựng chương trình công tác năm 2023; tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; củng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giữa các phòng, ban với các địa phương trong thực hiện công tác vận động quần chúng ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ Mặt trận Tổ quốc Thành phố và cơ sở trước Đại hội; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội, tình hình tôn giáo…; Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Dự án WW Việt Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Chợ Hà Tĩnh triển khai ký cam kết và gắn biển tại quầy hàng thực hiện hành động giảm rác thải nhựa; phối hợp với Ban Kinh tế gia đình - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ xây dựng bể lắng lọc nước thải cho 08 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn tại xã Thạch Bình. Hội Nông dân tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; vận động hội viên tham gia tích tụ ruộng đất. Hội Cựu chiến binh động viên hội viên gương mẫu tham gia giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn. Liên đoàn Lao động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, chế độ chính sách đối với người lao động; sử dụng có hiệu quả quỹ “xã hội”, khảo sát nhà “mái ấm công đoàn” của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thành đoàn phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố như Đề án cây xanh, phát triển kinh tế đô thị; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Trần Thị Thúy (Văn phòng Thành ủy Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc