Huyện Đức Thọ nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
EmailPrintAa
17:03 08/09/2023

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, thời gian qua, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2023

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện xây dựng chương trình, kế hoạch mở các lớp, đồng thời chú trọng đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng; kịp thời cập nhật những thông tin, kiến thức mới vào bài giảng, nhằm tăng cường thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, của huyện. Công tác thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn được tổ chức thường xuyên đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Huyện đã tổ chức 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 915 cán bộ, đảng viên. Trong đó, bồi dưỡng đối tượng nhận thức về Đảng 03 lớp cho 183 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng đảng viên mới 02 lớp cho 119 đồng chí; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở 02 lớp với 285 học viên; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở với 267 học viên; mở 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 61 học viên. Phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú duy trì, quản lý tốt lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 178 với 78 học viên. Nhìn chung, các lớp học được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Những quan điểm mới, tư tưởng mới của Đảng được vận dụng vào bài giảng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; tài liệu, nội dung giảng dạy theo giáo trình và hướng dẫn mới của Ban Tuyên giáo Trung ương; giảng viên, báo cáo viên soạn giảng bằng giáo án điện tử đảm bảo nội dung có tính khoa học, trực quan, sinh động, đồng thời sử dụng các phương pháp dạy học đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo tinh thần học tập sôi nổi, phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, sáng tạo của học viên, đồng thời lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các thông tin thời sự; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương... một cách kịp thời, hiệu quả. Công tác thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn được tổ chức thường xuyên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sau khi học tập, bồi dưỡng đều chủ động áp dụng những kiến thức đã được học vào vị trí công tác thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Trao chứng chỉ cho các học viên xuất sắc Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Tuy vậy, một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, do đó số lượng cán bộ được cử tham gia học tập các lớp còn thấp; một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về việc học tập lý luận chính trị nên chất lượng học tập chưa cao; phương pháp giảng dạy của một số giảng viên chậm đổi mới... Thời gian tới, để công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị đạt hiệu quả cao, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất , tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Thứ hai , tập trung đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận gắn với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác của người học.

Thứ ba , phát huy tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; đồng thời góp ý, phê bình đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, thiếu nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị.

Thứ tư , nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Thứ năm , trong quá trình tổ chức thực hiện cần quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao.

Phan Thị Thanh Tâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc